Pin It

Administraţia publică este un fenomen social care se manifestă ca un sistem ce acţionează în societate. Ea are o serie de principii care îi fundamentează existenţa şi modul de manifestare, principii care sunt formulate de ştiinţa administraţiei.

Principiile administraţiei publice constituie un ansamblu unitar de reguli de bază, de natură politică, economică, socială şi juridică, care îi determină în mod esenţial organizarea, funcţionare şi activitatea.

Pentru ca o regulă să se constituie într-un principiu al sistemului administraţiei publice trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

  • Să fie o regulă esenţială pentru organizarea şi funcţionarea sistemului;
  • Să fie o regulă determinantă pentru modul de acţiune a sistemului;
  • Prin această regulă să se manifeste caracteristicile puterii statale (unice sau divizate, democratice sau nedemocratice, unitare sau compuse);
  • Regula să fie legal formulată sau să se deducă din lege. Clasificarea principiilor administraţiei publice se poate face după mai multe criterii. În studiul nostru vom utiliza următoarele criterii: câmpul de acţiune (mărimea sferei de activităţi pe care le guvernează), natura şi forma de exprimare.
  1. După câmpul de acţiune, distingem principii generale şi principii speciale. Primele produc efecte asupra întregii administraţii publice, cum este de pildă principiul legalităţii, în vreme ce ultimele se limitează doar la un anumit segment al sistemului administraţiei publice, ca de pildă principiul eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale.
  2. După natura lor, distingem principii exclusiv juridice (ex. principiul revocabilităţii actelor administrative), principii nejuridice (ex. principiul eficienţei economico-sociale a organizării şi a acţiunii administrative) şi principii mixte: politico-juridice, economico-juridice etc. (ex. principiul autonomiei locale).
  3. După forma de exprimare, distingem principii formulate prin lege ( ex. principiile legalităţi, egalităţii de tratament, autonomiei locale) şi principii deduse din lege (de pildă revocabilitatea actelor administrative).

În cele ce urmează, vom prezenta sintetic o serie de principii generale ale administraţiei publice, şi anume: principiul autonomiei funcţionale, principiul conducerii centralizate, principiul constituirii şi exercitării democratice a puterii executive, principiul stabilităţii şi specializării structurilor administraţiei publice, principiul egalităţii cetăţenilor în faţa administraţiei publice, principiul legalităţii în activitatea executivă şi principiul responsabilităţii administraţiei publice.