Pin It

Pentru un comportament cât mai apropiat de exigenţele etice şi ale managementului resurselor umane, managerii din administraţia publică trebuie să ţină cont de următoarele:

 • Să recruteze şi să selecteze oameni bine motivaţi, de bună credinţă şi pregătiţi pentru rolul de funcţionar public.
 • Să se concentreze pe rezultate ca scop, nu pe structuri birocratice ca scop.
 • Să încerce să găsească un echilibru corect între cerinţele legii, ale guvernării şi interesul public.
 • Să ţină seama de considerente legate de etică la examenele de selecţie şi la promovare a peroanelor aflate în calitate de subordonaţi..
 • Să stimuleze subordonaţii să-şi pună probleme etice despre munca lor.
 • Să trateze subordonaţii potrivit principiului respectului reciproc, nu cu superioritate ierarhică arogantă sau cu atitudine de stăpân sau de patron.
 • Să nu schimbe scopurile de la o zi la alta, ci să le construiscă unul din altul şi să le urmeze unul după altul.
 • Să-şi cultive calităţile analitice şi de cercetare.
 • Să ajute cetăţenii să fie pro-activi în privinţa agendei guvernamentale, sprijinind forme de democraţie participativă.
 • Să promoveze practicile bune în toate zonele profesionale pe care le poate influenţa.
 • Să încurajeze educaţia, pregătirea profesională şi dezvoltarea funcţionarilor publici, ca pe un exerciţiu civic realist.

În Codul de conduită al funcţionarului public se utilizează o serie de termeni, care conduc la o caracterizare distinctă a acetei categorii de angajaţi.