Pin It

Act care autorizează crearea pairilor pe viaţă, comportând dreptul acestora de a lua parte la şedinţe şi de a vota în Camera Lorzilor (30 aprilie 1958)

Inalta Sa Excelenţă Majestatea Sa Regina dă forţă de lege, pe baza avizului şi cu consimţământul lorzilor spirituali şi temporali, şi al comunelor, reuniţi în prezentul Parlament, şi prin autoritatea acestuia din urmă, Actului al cărui conţinut urmează:

  1. Puterea de a crea pairi pe viaţă comportând dreptul de a lua parte la şedinţe şi de a vota în Camera Lorzilor.
  2. - Fără ca prin aceasta să prejudicieze puterile sale de a numi lorzi prin desemnarea obişnuită,

Majestatea Sa va avea orice putere pentru a conferi, prin scrisori (diplome), oricărei persoane, pairia pe viaţă, comportând prerogative specificate în subsecţia a                                             doua a              prezentei           secţiuni.

  1. - Pairia conferită în virtutea prezentei secţiuni va comporta,                                                                                           pentru              persoana  căreia ea îi       va         fi

acordată, şi pe durata vieţii sale, următoarele prerogative:

  1. dreptul de a avea rang de baron, după modalităţile precizate prin scrisori (diplome);
  2. sub rezerva dispoziţiilor subsecţiei 4 a acestei secţiuni, dreptul de a primi orice convocare pentru a urmări lucrările Camerei Lorzilor, şi în deosebi pentru a lua parte la şedinţele sale şi pentru a vota. Aceste prerogative vor înceta la moartea sa.
  3. - Pairia pe viaţă poate, în virtutea prezentei secţiuni, să fie conferită unei femei.
  4. - Dacă o persoană este lovită de o incapacitate legală, nici o dispoziţie a acestei secţiuni nu va

putea să-i permită, indiferent în ce moment, să fie convocată           pentru              a urmări lucrările            Camerei

Lorzilor, ori pentru a participa la lucrările sale şi a vota acolo.

  1. Titlul prescurtat.

Prezentul Act va putea fi citat sub următorul titlu: "Actul din 1958 asupra pairiei pe viaţă".