Pin It

Puterea limbajului paraverbal este în strânsă dependenţă cu calităţile vocale ale emiţătorului mesajului, de stăpânirea mecanismului vorbirii. Exemplificăm ca tipuri de limbaj paraverbal

Tonul vocii (înălţimea) care poate dovedi starea de oboseală, de agitaţie, nervozitate, în măsură să atragă sau să îndepărteze interlocutorul.

Volumul vocii - intensitatea sunetului, care trebuie să ţină seama de mărimea încăperii, de mărimea grupului, zgomotul de fond, etc.

Timbrul vocii (tonul şi calitatea sunetului) - ca şi intonaţia au în vedere inflexiuni ale vocii care transmite interlocutorului starea în care se află vorbitorul - vesel, trist, prietenos, cât şi fermitate sau nehotărâre în abordarea mesajului.

Ritmul vorbirii (frecvenţa) - poate influenţa transmiterea mesajului, după cum este o vorbire lentă, repezită, calmă, teatrală, precipitată sau după cum vorbitorul schimbă viteza pronunţării cuvintelor în funcţie de importanţa mesajului.

Accentul - presupune pronunţarea mai intensă a unei silabe dintr-un cuvânt, sau a unui cuvânt dintr-o propoziţie sau frază, cu scopul de a indica mesaje colaterale.

Dicţia - este o abilitate de a articula şi pronunţa cuvintele clar şi corect.

Pauzele (tăcerile) - transmit indicii despre intenţiile şi atitudinile, stările vorbitorului , fie pentru a accentua mesajul de a oferi date sau pentru căutarea termenilor. În măsura în care sunt prea lungi, pot obosi auditoriul, în timp ce pauzele retorice pot asigura implicarea activă a acestora.

De multe ori, vorbitorul se foloseşte de comunicarea paraverbală pentru a antrena interlocutorul în comunicare, prin semne, precum: mormăieli de aprobare, oftaturi, zâmbete de surpriză, etc.

De asemenea, expresiile faciale, mimica, se pot schimba succesiv, în funcţie de datele, informaţiile aflate în timpul convorbirii, contactul vizual este permanent ori de câte ori vorbesc, spaţiul interpersonal să fie adecvat , nici prea aproape, nici prea departe, poziţia corpului edificatoare şi respectuoasă, gesticulaţia pe măsura energiei degajate de mesaj, îmbrăcămintea şi bijuteriile, accesoriile discrete şi să nu atragă atenţia.