Pin It

Procesul de comunicare a administraţiei publice cuprinde următoarele elemente prin corespondenţă cu elementele analizate în capitolul anterior.

Autorităţile administraţiei publice şi cetăţenii (în calitate de emiţător şi receptor). De reţinut, totodată, că autorităţile administraţiei publice pot intra, la rândul lor, în relaţii de comunicare între ele, sau între ele şi ONG uri sau între autorităţi ale administraţiei publice de nivel local, central, sau între oricare dintre acestea şi organizaţii politice, asociaţii. Autorităţile administraţiei publice sunt persoane juridice investite cu competenţe şi responsabilităţi a căror executare se asigură prin puterea publică de care dispun.

Partenerul autorităţilor publice îl repreyintă cetăţeanul, beneficiarul serviciilor publice furnizate de către acestea

Mesajul - informaţiile publice constituie principalul mesaj al comunicării administrative şi ele sunt structurate şi procesate potrivit prevederilor legale şi comunicate în termenele legale, în scopul asigurării transparenţei activităţii administraţiei publice. Administraţia publică dispune şi de date sau informaţii care nu sunt supuse accesului liber la informaţii, în mod limitativ, ca urmare a caracterului acestora, secret, informaţii clasificate sau date cu caracter personal. Canalele de comunicare - sunt specifice formelor de comunicare, respectiv scrisă, verbală, mai rar nonverbală (semne, gesturi) sau mixtă.

Barierele comunicării (bruiajul) pot interveni în procesul transmiterii informaţiei către interlocutori şi se pot manifesta sub forma comentariilor mass media, pe marginea informaţiilor publice comunicate, opiniile experţilor, specialiştilor, grupurile de interese (organizaţii, ONG uri, grupuri politice, partide politice, lideri de organizaţii).

Feedback - ul - se materializează în mesajul receptorului către emiţător care prezintă importanţa pentru activitatea administraţiei publice, pentru că acesta reflectă gradul de satisfacere a nevoilor generale, se apreciază calitatea serviciilor publice, a relaţiilor cu publicul şi eficienţa comunicării.