Pin It

Potrivit criteriilor generale putem identifica:

 1. după scopul urmărit, comunicarea:
 • oficială;
 • neoficială.
  1. după frecvenţa comunicării:
 • permanentă;
 • periodică;
 • aperiodică (ori de câte ori este nevoie).
 1. după genul de activitatela care se referă:
 • instructivă (de formare, educaţională);
 • profesională (în procesul de muncă);
 • mediată (prin intermediar sau mijloc tehnic).
 1. după relaţia stabilită cu cetăţenii:
 • verbală (orală);
 • scrisă;
 • nonverbală;
 • virtuală (on-line).
 1. după natura obligaţiei autorităţilor publice ;
 • de a pune la dispoziţie date publice;
 • de a urmări relaţii cu serviciile publice;
 • de promovare a serviciilor publice;
 • de informare prin companii cu caracter de interes general;
 • comunicare instituţională (valorizare).