Pin It

Corespondenţa se poate clasifica după mai multe criterii: a) după părţile/partenrii mesajului:

 • corespondenţa internă (din organizaţie);
 • corespondenţa externă.
 1. b) după obiectul/domeniul de referinţă:
 • corespondenţa juridică (contestaţii, cereri de chemare în judecată, întâmpinări, notificări, plângeri);
 • corespondenţa administrativă (referat, raport, proces-verbal, dispoziţie, ordin, adeverinţă, etc.);
 • corespondenţa protocolară (invitaţii, scrisori de felicitare, etc);
 • corespondenţa comercială (cerere de ofertă, ofertă, comandă, scrisoare de garanţie);
 • corespondenţa diplomatică (scrisoare de acreditare, protest diplomatic, minută diplomatică, notă verbală, etc).
 1. după scopul urmărit:
 • corespondenţa de solicitări (cerere juridică);
 • corespondenţa de informare (reclamă, raport, dare de seamă);
 • corespondenţa de constatare (proces-verbal);
 • corespondenţa de decizie, îndrumare, control (ordin, dispoziţie);
 • corespondenţa de reclamaţie (de natură economică, juridică);
 • corespondenţa însoţitoare de acte.
 1. după gradul de accesibilitate:
 • corespondenţă secretă (folosită, trimisă în sistem instituţionalizat-BDS (birou, documente secrete);
 • corespondenţă deschisă (comunicată pe calea obişnuită a corespondenţei, scrisoare, fax, e-mail, etc.);
 1. după iniţiativa expedierii documentului:
 • corespondenţa iniţială;
 • corespondenţa de răspuns;
 • corespondenţa de revenire;
 1. după criteriul suportului:
 • corespondenţa clasică-forma scrisă (scrisoarea);
 • corespondenţa telegrafică (telegrama, telex);
 • corespondenţa electronică (e-mail-ul);
 • corespondenţa magnetică;
 • corespondenţa fibră optică.
 1. după forma documentului:
 • documente tipizate;
 • documente netipizate.
 1. după natura, destinaţia exemplarelor:
 • original (primul exemplar expediat destinatarului);
 • copie simplă (de dosar, ce se va arhiva);
 • duplicatul-se eliberează după publicarea pierderii originalului (ex. Stare civilă);
 • copia după original-se copiază textul integral, exact de pe original, se consemnează „copie", „locul sigiliului"-(L.S.) şi „s-a semnat" (S.S.);
 • copie certificată-este confirmată că este valabilă sau corespunde originalului, în vederea păstrării originalului sau a copiei; cu menţiunea "conform cu originalul" sau "pentru conformitate" cu aplicarea în mod obligatoriu a semnăturii şi ştampilei celui care păstrează documentul;
 • copie legalizată-eliberată de notar public, ele se înscriu în registrul special notarial;
 • fotocopia;
 • extrasul-copia unei părţi, pasaj, a cărui valabilitate este condiţionată de certificare; (cu regim special în materia actelor de stare civilă conform legii).