1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Corespondenţa reprezintă forma de comunicare a organizaţiei, este mesajul transmis cu scopul stabilirii sau menţinerii unor relaţii interne sau externe. Din această perspectivă, stabilirea, formularea şi exprimarea reprezintă importanţa pentru organizaţia publică.

În funcţie de natura documentului, forma sa poate fi normativă sau de documentare, de informare (anunţul), de corespondenţă, de serviciu (factură). Ca stil, în raport de emitentul, emiţătorul mesajului, stilul este divers, iar limbajul folosit raportat la obiectul acestuia:

 • juridic legislativ (conservator, nediferenţiat);
 • juridic oratoric (oral-individual);
 • administrativ (funcţie de domenii). Stilul corespondenţei prezintă particularităţi:
 1. lexicale-prin alegerea cuvintelor, expresiilor potrivite; fondului de idei al scrisorii evitând arhaismele, regionalismele, argoul sau jargonul; prin evitarea paronimelor, sinonimelor, cuvintelor polisemantice, pleonasmele sau tautologia, termeni tehnici, etc. (ex. „vă reamintim încă o dată"-pleonasm; „ne scuzaţi pentru întârziere şi amânarea răspunsului"-tautologie);
 2. morfologice-ex.pluralul în loc de singular pers.I; folosirea imperativului, etc.;
 3. sintactic-folosirea ordinii directe în proproziţie, frază; fraze scurte, etc;
 4. stilistice-stilul corespondenţei oficiale prezintă unele caracteristici:
 • corectitudinea-norma şi forma gramatică de punctuaţie, ortografică, fonetică, de conţinut;
 • claritate;
 • concizia;
 • precizia;
 • sobrietatea şi oficialitate;
 • politeţea şi demnitatea;
 • naturaleţea şi simplitatea;

O importanţă deosebită în privinţa stilului corespondenţei oficiale, o reprezintă şi folosirea abrevierilor, în sensul folosirii corecte a acestora atât din punct de vedere al scrierii, cât şi al poziţionării în frază. Se admit în corespondenţa oficială, abrevierile prevăzute în Îndreptarul Ortografic al Academiei Române, consacrate de ştiinţele teoretice şi aplicate sau în corespondenţa internaţională (ex. Domnule Director şi nu Dl.Director; Ordinul nr.     şi nu Ord. nr.         )

Loading...