Pin It

O nouă formă de comunicare se generalizează la nivelul organizaţiilor diferenţiată de comunicarea clasică prin modul de transmitere a mesajului, prin canalul folosit care permite comunicarea între emiţător şi mai mulţi receptori, prin mai multe modalităţi electronice.

Am amintit în capitolele anterioare de căile de realizare a comunicării informaţionale, care permit transmiterea instant a mesajelor, fără a ţine cont de barierele distanţei;cu ajutorul internetului, dar şi a altor mijloace tehnologice, precum telefon, fax, telex, pager, etc.

Intrarea României în Uniunea Europeană a permisaccesarea fondurilor europene pentru organizarea şi modernizarea administraţiei publice şi a serviciilor oferite cetăţenilor prin „e_comunicare".

Prin aceste proiecte se permite autorităţilor administraţiei publice locale să comunice eficient, în timp real şi cu costuri minime, cu ajutorul unei platforme electronice, atât la nivel instituţional, cât şi la nivel interinstituţional.

Scopul acestui instrument de management administrativ este de a îmbunătăţi şi eficientiza comunicarea comunităţilor locale între ele şi între acestea şi cetăţeni, în interiorul şi exteriorul sistemului administraţiei publice. Avantajele comunicării electronice sunt evidente:

  • diseminarea rapidă şi sigură a informaţiilor de către cetăţeni şi funcţionarii publici, cu cheltuieli minime şi chiar scutirea de acestea;
  • scurtarea procesului administrativ între compartimentele funcţionale ale administraţiei publice;
  • gestionarea eficientă a problematicilor activităţilor şi obiectivelor instituţiei;
  • comunicarea rapidă, directă cu cetăţenii şi între funcţionarii publici.