Pin It
 1. Internetul este instrumentul cel mai uzual pentru asigurarea comunicărilor datelor la nivel mondial.Prin intermediul său se poate folosi poşta electronică (e-mail) se pot schimba informaţii, permiţând comunicarea în două sensuri cu eficienţă maximă şi fără costuri mari.
 2. Website-urile - mai multe pagini de internet care conţin texte, imagini fixe şi animaţii, din orice tip de date şi informaţii statice, camere de discuţii, formulare de completat on-line, clipuri video, meniuri dinamice, etc.

În funcţie de temă, un website poate fi: un blog, portal-web, catalog-web, magazin virtual, bancă, universitate virtuale, bibliotecă, enciclopedie virtuală, reviste web, ziar web, etc.

Pentru administraţia publică reprezintă un instrument util în promovarea activităţii şi pentru rezolvarea problemelor cetăţeneşti.

Din punct de vedere tehnic, website-ul este o adresă de internet - www.nume- instituţie.com/.ro/.org.-gestionate de un furnizor de servicii de găzduire web, asigurând prezenţa online 24 ore, 7 zile pe săptămână, funcţionarii publici şi cetăţenii, beneficiarii, având acces non stop la informaţiile postate.

 1. E-mail (electronic/mail/poşta lectronică) este alcătuită de serviciul de web, unul dintre cele mai utilizate servicii de internet.

În schimbul oficiilor poştale, pentru trimiterea scrisorilor, documentelor, răspunsurilor la petiţii, e-mailul trimite informaţia instant în mod electronic, fără costuri mari şi cu eficienţă maximă.Pentru aceasta, este nevoie de o adresă de e- mail.Este cea mai utilizată şi populară aplicaţie a internetului, nu numai pentru rapiditatea şi economicitate, ci şi pentru eliminarea barierei de comunicare - distanţa dintre parteneri.Avantajele e-mailului sunt:

 • confidenţialitate şi autenticitatea originii mesajelor;
 • integritatea legăturii în reţea;
 • nerepudierea mesajelor prin dovedirea originii semnatarului mesajului, neputând nega trimiterea sa;
 1. Semnătura electronică - reprezintă un cod criptat, care se obţine de la Ministerul de Finanţe, în urma uneisolicitări şi este folosit pentru a trimite documente confidenţiale.Semnătura digitală este creată special pentru criptarea conţinutului documentului, folosind o cheie criptografică a expeditorului (valoarea secretă folosită de un computer, împreună cu un algoritm complex pentru a cifra şi descifra mesajele).În acest fel, transmiterea informaţiilor în administraţia publică are asigurată confidenţialitatea. Semnătura digitală nu poate fi negată, asigurând destinatarului siguranţa identităţii expeditorului şi integritatea mesajului.

Comisia Europeană a adoptat o directivă privind semnătura electronică, a cărei recunoaştere a avut loc încă din 1998.

 1. Semnătura electronică extinsă - trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 • să fie legată în mod unic de semnatar;
 • să asigure identificarea semnatarului;
 • să fie creată prin mijloace controlate exclusiv de semnatar;
 • să fie legată de documentul în formă electronică, la care se raportează, astfel încât orice modificare a documentului ulterioară semnăturii, conduce la invalidarea semnăturii.

Aceasta are valoare legală şi se poate cumpăra dreptul de a folosi o asemenea

semnătură tot prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice.

Sub aspectul gradului de siguranţă, este cea mai sigură metodă de a avea un act, document, neputând fi modificat (ex.depunerea declaraţiilor on-line la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, semnarea facturilor conform Codului fiscal, raportările CNAS, SEAP, BVB, etc.

 1. Chat - este un grup de discuţie deschis pe internet între utilizatori, în timp real, fiind un serviciu de mesagerie instant.Cele mai cunoscute servicii de chat sunt:yahoo, messenger, google, skype, Windows live messenger.
 2. Reţelele de socializare - asigură o comunicare între membri utilizatori cu scopuri comune, rapidă, cu dezavantajul de a nu declara explicit sursa sau scopul informaţiilor (ex.Twiter, Facebook)
 3. Blog - se traduce prin „jurnal pe internet" şi conţine articole periodice sau actualizate neîntrerupt, de obicei cu un caracter personal sau ca interfaţă a unor website-uri instituţionale.

Este un instrument eficient pentru comunicare, întrucât pe acesta se postează frecvent însemnări despre numeroase subiecte, se pot genera dezbateri de idei sau proiecte.

 1. Newsletter - este o publicaţie electronică periodică, care cuprinde informaţii dintr- un domeniu, livrate online, prin e-mail, utilizatorilor abonaţi anterior.Scopul acestora este menţinerea relaţiei cu publicul ţintă şi urmărirea scopului propus. Avantajele faţă de o publicaţie sunt:
 • ajungerea instantă la beneficiari fara costuri de tipărire şi distribuire;
 • este un mijloc eficient de promovare, comunicare;
 • asigură contactul permanent cu abonaţii;
 • dovedeşte seriozitatea şi stabilitatea companiei promovate.
 1. j) RSS - modalitatea prin care website-ul vine la utilizator, ţinându-l la curent cu ultimele ştiri, informaţii;sunt rezumate ale website-urilor, fiind necesară abonarea pentru citirea lor.