Pin It

Tehnica de vârf în continuă expansiune a produs mari mutaţii în oricare aspect al gestiunii şi comunicării. Avantajele ce decurg din această schimbare au condus la două mari efecte:

 1. S-a îmbunătăţit viteza, eficienţa organizării şi urmăririi unor funcţii tradiţionale (producţie, administraţie etc.).
 2. S-a obţinut accesul la informaţii şi efectuarea de comunicaţii niciodată realizate până acum.

Ca efect al pătrunderii pe piaţa muncii a unei noi generaţii de profesionişti care se găsesc în largul lor cu noile tehnologii s-a ajuns ca aceasta să se afirme în sfârşit şi în domeniul relaţiilor publice.

Experienţa a dovedit că practica profesională de relaţii publice s-a născut şi s-a dezvoltat atunci când instrumentele de comunicaţie s-au extins astfel încât s-a ajuns la mari mase de persoane. Sunt o dovadă efectele provocate de dezvoltarea presei, radioului, televiziunii şi computerului. Aceste instrumente au ajutat relaţiile publice să existe, au contribuit la creşterea puterii şi potenţialului acestei practici. Astăzi, instrumentul care imprimă o nouă dezvoltare tehnicilor de comunicaţii şi practicii de relaţii publice este chiar satelitul. Chiar dacă este vorba de o formă de hardware relativ recentă pentru transmiterea de date, imagini şi comunicaţii telefonice (primul satelit a fost lansat în 1962), satelitul este uşor accesibil şi este utilizat în tot mai mare măsură de societăţile de relaţii publice pentru a atinge atât audienţa de masă cât şi unele grupuri de interese specifice. La nivel naţional, satelitul este utilizat pentru a transmite evenimente speciale, video comunicate de presă, cursuri de pregătire, dialoguri de grup, mitinguri anuale şi conferinţe de presă. Una dintre primele tentative a avut loc în 1982 când Johnson & Johnson a utilizat această tehnologie pentru a comunica cu sute de reporteri împrăştiaţi în cel puţin 30 de oraşe diverse despre accidentul de la Tylenol. Noutatea a fost definită de Mike Wallace, de la CBS ca "o incursiune în viitorul conferinţei de presă".

Statele Unite sunt actualmente naţiunea cea mai avansată în transmisiunile prin satelit; aici au sediul societăţi ca RCA sau Western Union care posedă un număr important de sateliţi şi al căror cost de construcţii şi punere pe orbită ajunge la cca. 100 milioane de dolari. Comunicaţiile prin satelit au favorizat naşterea unor societăţi care transmit regulat programe de relaţii publice pentru societăţile multinaţionale, aparatele guvernamentale şi organizaţiile non-profit. Graţie constantei dezvoltări a videotehnologiei pentru casă şi birou, transmisiunile prin satelit sunt destinate să devină în anii ce vor urma tot mai răspândite.

Transmisiunile cele mai ambiţioase încercate în ultimii ani au fost acelea de conexiuni globale, care au subliniat încă o dată extraordinarul potenţial al comunicaţiilor prin satelit pentru relaţiile publice:

 • Coca Cola a sărbătorit aniversarea a 100 de ani cu o transmisiune în direct prin satelit care a durat 2 zile, în timpul cărora sediul american din Atlanta, unde se celebra evenimentul, intra în legătură cu sediile din Londra, Sydney, Tokio, Nairobi şi Rio de Janeiro, şi acestea participante la sărbătoare; un eveniment deosebit care s-a desfăşurat concomitent pe şase continente.
 • Newsweek a celebrat cea de a 50-a aniversare cu o video conferinţă interactivă de 70 minute, care a legat Washington cu Londra, Tokio şi Zurich, unde se desfăşura un dialog de grup; iar la întrebările telespectatorilor răspundea preşedintele Reagan personal.
 • American Express a anunţat contribuţia sa promoţională pentru restaurarea Statuii Libertăţii şi Insulei Ellis printr-o transmisiune în direct de la sediile din New York şi Paris, ceea ce a făcut posibil ca ziarişti din nouă oraşe şi angajaţi din şase zone diferite să comunice între ei.

Pe baza celor întâmplate putem constata în ce măsură transmisiunile prin satelit permit profesioniştilor de relaţii publice să suscite interesul naţional şi internaţional asupra unor evenimente de actualitate. Word Vision, o organizaţie de ajutor creştin, a realizat o transmisiune prin satelit pentru a face cunoscute efectele devastatoare ale foametei în Etiopia. În colaborare cu Visnews Internaţional din New York, World Vision a transmis imagini inedite despre foamete care au fost preluate de peste 800 staţii de televiziune din toată lumea. Programul cu o durată de o oră, cuprindea un spaţiu de 20 de minute pentru apeluri telefonice în direct; în acest timp preşedintele american de la Word Vision răspundea întrebărilor adresate de cei ce chemau staţiile TV locale care transmiteau imaginile în timpul telejurnalelor lor. După transmisiune, sediul de la Word Vision a fost practic asaltat de scrisori şi telefoane. Numai în zona Los Angeles au fost colectaţi 14 mii de dolari ca urmare a utilizării de K. ABC-TV a 4 minute cu acel video mesaj. Graţie comunicării prin satelit şi eforturilor publicitare, Word Vision a strâns peste 6 milioane dolari în două luni. Transmisiunea a fost propusă şi susţinută de secţia de relaţii publice din cadrul organizaţiei World Vision.

Avantajele pe care transmisiunile prin satelit le prezintă sunt următoarele :

 • Impact vizual - este posibilă recepţionarea de către un mare număr de clienţi, angajaţi, acţionari şi public larg într-o manieră dramatică şi tempestivă;
 • Velocitate şi spontaneitate - este posibilă transmiterea simultană "pe viu", în diferite localităţi, a unor evenimente speciale sau situaţii de urgenţă;
 • Economia de timp şi a cheltuielilor de călătorie - este posibilă întâlnirea prin intermediul ecranului de televizor a persoanelor cheie, care nu au astfel nevoie să se deplaseze din zonele de rezidenţă.

Transmisiunile prin satelit pot fi utilizate la realizarea unor obiective de relaţii publice între care enumerăm:

 • prezentare de produse;
 • conferinţe de presă;
 • reuniuni anuale;
 • prezentări de filme sau video mesaje;
 • aniversări sau evenimente speciale;
 • întâlniri pentru vânzări de produse;
 • prezentări din partea unor analişti financiari;
 • seminarii de lucru;
 • vizite ale unor personaje importante;
 • comunicări între angajaţi;

Înainte de a utiliza transmisiunile prin satelit profesioniştii de relaţii publice ar trebui să stabilească exact ceea ce vor să obţină şi cum este nevoie să acţioneze. Iată o listă de întrebări pe care trebuie să şi le pună înainte de a cheltui prea mulţi bani şi de a risipi inutil timpul:

 • ce noutăţi doriţi să prezentaţi şi cum ?
 • câte persoane şi ce zone trebuie să fie cuprinse?
 • interacţiunea este necesară? până la ce punct şi de care tip?
 • cât va dura transmisiunea? cât timp trebuie ocupat satelitul?
 • vă este necesară asistenţa unor producători profesionişti?
 • ce grad de calitate a sunetului şi imaginii vă doriţi?
 • aveţi nevoie de material de arhivă şi de bucăţi preînregistrate?
 • aveţi nevoie să faceţi o înregistrare pe bandă în scopul unei transmisii viitoare?

Cei mai importanţi factori care stimulează expansiunea transmisiunilor prin satelit sunt:

 • extraordinară creştere a puterii sateliţilor din Europa;
 • creşterea cererii de programe tv internaţionale ( spectacole şi sport în special);
 • rapidul progres tehnic al sateliţilor.

Considerând această constantă dezvoltare a

transmisiunilor prin satelit ca un instrument de comunicaţie pentru mici şi mari audienţe, profesioniştii din relaţiile publice nu pot să nu înţeleagă că această nouă tehnologie este utilă şi de dorit, dacă nu chiar esenţială pentru a satisface exigenţele pieţei pe care acţionează.

Aproape o jumătate din toate nucleele familiale sunt abonate la un serviciu de televiziune prin cablu; acest sistem distribuie un număr tot mai mare de programe video şi o anumită gamă de servicii non-video. Consumatorul are în faţa sa mii de moduri pentru a-şi procura informaţiile care îl interesează şi responsabilul cu relaţii publice la rândul său are în faţă multe moduri de a atinge audienţa dorită.

În prezent sunt foarte multe canale video prin satelit, ce pot fi difuzate prin cablu în aparatele tv ale abonaţilor. Această proliferare a canalelor a făcut ca programatorii tv să fie dornici de programe de înalt nivel calitativ; iar mesajele video produse de agenţiile de relaţii publice vin să umple golurile. Aceste canale se adresează unei audienţe restrânse şi foarte (specializate) răspândite în toată lumea, motiv pentru care profesionistul de relaţii publice trebuie să cunoască bine caracteristicile audienţei pe care vrea să o atingă şi a canalelor prin cablu care răspund cel mai bine exigenţelor unui segment determinat.

Sistemul de televiziune prin cablu transmite şi diverse servicii non-video. Aceste servicii pot fi de 2 tipuri: numai de primire, sau teletext şi interactive sau videotext. Chiar dacă până acum continuă să joace un rol minor pe piaţa comunicaţiei, aceste servicii vor demonstra cât de curând că sunt importante instrumente electronice, atât pentru uzul privat cât mai ales pentru uzul comercial. Capacitatea interactivă a noilor tehnologii poate fi combinată cu o teleconferinţă prin satelit sau cu un show televizat prin cablu. Iar dacă aceste noi tehnologii vor continua să prospere, relaţiile publice vor avea noi oportunităţi de a realiza comunicaţii pe 2 căi.

Telecomunicaţiile joacă un rol fundamental în noul aspect tehnologic, la care şi relaţiile publice s-au adaptat pentru a înfrunta viitorul. Noul mediu este în măsură să îmbunătăţească eficienţa activităţii, extinzând folosirea telecomunicaţiei şi reducând durata obişnuită între decizia de a comunica şi comunicarea efectivă a mesajului. Relaţiile publice sunt în mod tradiţional un sector care favorizează personalizarea comunicaţiei. În urma unei cercetări recente a rezultat că cea mai mare parte a adepţilor relaţiilor publice se descriu ca persoane "people oriented", adică persoane care au un minim de experienţă şi care folosesc tehnica de vârf.

În perioada actuală este mai important să-ţi faci auzită vocea decât să ai contacte personale. Şi aceasta mai ales în cazurile în care este necesar să se intervină rapid pentru a face faţă unor situaţii neprevăzute sau când audienţa este prea vastă şi răspândită geografic pentru a se putea adresa fiecărei categorii de public în parte. Liniile de telecomunicaţii şi tehnicile de comunicaţii sunt astăzi destul de flexibile pentru ca să asigure rapiditate, eficienţă şi un contact personal.

Scopul comun al tuturor activităţilor pe care la numim relaţii publice constă în a influenţa opinia publică, tot mai importantă în actualul sistem social. Puterea lor tot mai mare şi recunoaşterea lor sunt cea mai bună justificare a utilităţii relaţiilor publice.

Este clar că funcţia relaţiilor publice nu este complet înţeleasă de către toţi. În acest sector acţionează încă persoane şi metode care nu pot fi calificate drept funcţionale, morale, rezultat al cunoaşterii şi experienţei.

Dacă actualii "practicanţi" ai relaţiilor publice vor demonstra că simt responsabilitatea socială pe care o au şi vor fi capabili de a crea un ansamblu de noţiuni şi reguli originale, ei vor reuşi să dea acestora acea poziţie şi acel prestigiu la care aspiră. Ei ştiu mai bine decât mulţi alţii că cel mai bun mijloc pentru a obţine încrederea publicului constă în a o merita.

În lumina progreselor realizate în ultimii ani, viitorul pare să promită mult. Relaţiile publice devin o importantă legătură în sistemul de comunicaţie de care ţara dispune, pentru progresul şi dezvoltarea culturii, unităţii naţionale, solidarităţii între toţi cetăţenii. Dacă experţii vor să demonstreze că acesta este adevărul, trebuie să practice relaţiile publice într-un mod concret şi sigur. Relaţiile publice pot progresa acceptând provocarea pe care faimosul John Dewey, cunoscut filosof-pedagog american, a lansat- o: "...o artă de comunicaţie capabilă să răspundă nevoilor societăţii." Relaţiile publice pot să ajungă la aceasta în cel mai bun mod sau pot să conducă la avantajul unei minorităţi şi în dauna marelui public.

Relaţiile publice - ca tehnică - sunt un instrument de putere şi ca toate instrumentele de putere pot fi utilizate în scopuri pozitive sau negative. Cei ce îmbrăţişează relaţiile publice pot să se îndrepte spre o profesie adevărată şi responsabilă în aşa fel încât să contribuie la unitatea, progresul şi binele public sau dimpotrivă să ajungă la ceea ce filosoful Wiliam Earnest Hocking numea "cinicul şantaj al publicităţii" care poate aduce avantaje numai acelora care "au înţeles să-şi înconjoare faptele cu un fast fără nici o semnificaţie."

Activitatea de relaţii publice va continua însă să se dezvolte în permanenţă, ca o necesitate stringentă. Şi poate că cel care a subliniat cel mai bine acest lucru a fost Harold Burson, preşedintele companiei Burson-Marsteller, una dintre cele mai cunoscute în domeniul relaţiilor publice:

"Afacerile vor continua să genereze o competiţie intensă; afacerile vor genera reducerea costurilor; afacerile trebuie să dezvolte în continuare noi pieţe şi să găsească noi locuri pentru produse şi servicii; ele vor fi mereu supuse unor reglementări guvernamentale şi vor continua să satisfacă nevoia de informare a consumatorilor. Altfel spus, afacerile vor fi supuse unor probleme a căror rezolvare trebuie să se bazeze pe o atitudine fermă şi pe o bună comunicare. Iar relaţiile publice sunt cel mai bine echipate pentru a face faţă unor astfel de probleme".

Cine se simte potrivit pentru profesia de relaţii publice va trebui să aleagă ce cale să urmeze.