Pin It

Schimbările, transformările zilnice, datorate in principal globalizării accelerate, a evoluţiilor din domeniul tehnicii şi comunicaţiilor, conexiunile si interconexiunile realizate intre diferite sisteme, toate acestea au un efect direct asupra mediului public.

Reprezintă opinia noastră, că în contextul globalizării accentuate, a evoluţiilor determinate de reconfigurarea agenţilor care funcţionează pe plan global sau regional, a transformărilor determinate de apariţia noilor tehnologii şi impactul acestora, nevoile noi ale cetăţenilor - beneficiari ai serviciilor oferite - transformă în mod direct statul, guvernarea şi administraţia publică - în domenii ce trebuiesc a fi caracterizate de elemente precum schimbarea, reformarea, şi modernizarea pentru a răspunde acestor noi evoluţii şi cerinţe.

Considerăm că datorită impactului accentuat al fenomenelor integratoare şi apariţiei problemelor negative asociate acestora, datorită dezvoltării constante şi gravităţii ameninţărilor neconvenţionale şi pericolelor asimetrice, datorită noilor nevoi cărora statul, guvernarea şi administraţia trebuie să le răspundă, nevoi ale unei societăţi per ansamblu grav afectată de criza economică, lipsa accentuată a resurselor, de instabilitate, nesiguranţă şi neîncredere - o viziune limitată, locală, regională sau continentală nu mai reprezintă o soluţie.

După cum nota Dr. L. Popescu, reforma în sectoarele publice presupune reorientarea profundă a rolului statului şi, în special, a administraţiei publice în cadrul societăţii. Consecinţele acestei reorientări, care au devenit cu deosebire evidente în domeniul politicilor economice, financiare şi sociale, sunt importante pentru a înţelege tendinţa manifestată, tot mai pregnant, în sensul aproprierii sectorului public de cel privat. Exigenţele adaptării sistemelor politice şi economice la noile realităţi ale începutului de mileniu sunt explicabile prin aceea că soluţiile publice şi cele private destinate rezolvării problemelor socio-economice nu se exclud şi, în plus, o economie viabilă depinde de o guvernare şi administraţie puternică, dar flexibilă[1].

 

[1]  POPESCU, Luminiţa - Gabriela, Politici publice, Editura Economică, Bucureşti, 2005, p 8.