Pin It

Între noţiunea de drept administrativ si cea de stiinţa administraţiei nu se poate pune semnul egalităţii. Dreptul administrativ si stiinţa administraţiei urmăresc scopuri diferite fără a folosi aceleasi mijloace.

Dreptul administrativ este alcătuit din totalitatea normelor de drept care reglementează raporturile stabilite între autorităţile sau organele administrative, precum si raporturile dintre acestea si cetăţeni în timp ce stiinţa administraţiei foloseste informaţii din diverse ramuri ale stiinţelor sociale - sociologie, economie, psihologie, istorie - în scopul eficientizării administraţiei publice prin pregătirea de menegeri cu o înaltă calificare.

Cele două noţiuni au în comun faptul că motorul principal care se ascunde în spatele lor îl reprezint interesul general pe care administraţia îl slujeste.

Dreptul administrativ, ca ramură a dreptului public cuprinde ansamblul de norme juridice privind crearea, organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice.

Dreptul administrativ constituie cadrul legal de desfăşurare a activităţii administraţiei, normele sale conferind administraţiei publice puteri, prerogative care nu există la normele de drept ce reglementează relaţiile dintre particulari. Această caracteristică face din raporturile juridice administrative raporturi de subordonare, de inegalitate a părţilor, fiindcă dreptul administrative acţionează în regim de putere publică, normele sale având caracter imperativ.

Dreptul administrativ, ca dreptul aplicabil administraţiei, poate fi definit ca ramură a dreptului public formată din normele juridice ce reglementează relaţiile sociale privind constituirea, organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice, în regim de putere publică, statutul funcţionarilor publici şi responsabilitatea administraţiei. Ramura dreptului administrativ reprezintă obiectul de cercetare al ştiinţei dreptului administrativ care, cercetează normele juridice aplicabile administraţiei, evoluţia istorică a ramurii de drept şi aspectele legate de armonizarea dreptului administrativ cu dreptul comunitar european.