Pin It

a)Personalul din adm pbl

 • fctionarii pbl ( regim juridic de drept public, se gasesc intr-o situatie legala)
 • personal auxiliar (incadrati cu contract individual de munca , regim de drept comun al muncii ; se gasesc intr-o situatie juridical subiectiva rezultata printr-un contract ce il leaga de colectivitatea ce il foloseste)
 1. b) Fctia publica si evolutia sa Serviciul pbl ,ca autorit pbl cuprinde: competenta: mijloacele materiale si personalul Personalul ,este structurat pe compartimente,linii ierarhice si fctii.Dintre acestea numai unele apar ca fiind fctii pbl iar titularul unei fctii pbl e fctionarul pbl.

In tara noastra calitatea de "slujbas pbl" e legata de "institutia boieriei", care initial era pastrata in Reg. Organic. In prima jum a dec al XIX lea au aparut si primele preocupari din partea guvernantilor pt formarea unui corp de fctionari administrative.Apoi urmeaza o perioada indelungata pt fctia pbl romaneasca in care situatia legala a fctionarilor pbl nu este reglem unitary ci prin diverse legi si chiar dispozitii regulamentare.

Const din 1866 consacra in art 93 pt prima oara principiul conform caruia Regele " numeste sau confirma in fctiunile pbl potrivit legilor" insa el nu putea crea o noua fctie fara o "lege speciala" O prima reglem cu character unitary e Legea privind statutul fctionarilor pbl din 1923 adoptata pe baza art 8 din Const. din 1923 care preciza ca "legi speciale vor determina Statutul fctionarilor pbl".

In sf dupa o jumatate de secol de regim centralizat si de calitatea de "om al muncii" pt fctionarul pbl, fundamentata pe Codul Muncii 1950 si a celui din 1972, in 1999 se adopta prin legea 188/1999 noul Statul al fctionarilor pbl,in conditiile statului de dr si democratic. Aparitia unei fctii pbl autonome in gestiunea puterilor pbl a dus la triumful capacitatilor asupra alegerii politice si in acelasi timp la dezv autonomiei administratiei. Fctia pulica reflecta de asemenea nivelul de centralizare de la nivelul unui stat ,in general.

Conform Statului fctionarului pbl, exista cateva principii legale care stau la baza exercitarii fctiei pbl: legalitatii, impartialitatii, obiectivitatii, transparentei, eficientei si eficacitatii, responsabilitatii, orientarii catre cetatean, stabilitatii si subordonarii ierarhice. Fctiile pbl sunt clasifcate in :

 • fctii pbl generale( asamblul atrib si responsab. Cu caracter general si comun tuturor autorit si instit pbl in vederea realizarii competentelor lor generale )
 • fctii pbl specifice( realizarea competentelor lor specifice)

Fctiile pbl pot fi clasif si pe clase :I , II , III , care sunt def in raport cu studiile necesare ocuparii fctiei pbl

 • clasa I - studii superioare de lunga durata ,absolvire cu diploma de liceenta sau echivalenta
 • clasa II - studii de scurta durata,absolvire cu diploma
 • clasa III - studii medii liceale, absolvire cu diploma In fctie de nivelul atributiilor titularului fctii pbl :
 • categ inaltilor fctionari pbl
 • persoanele numite in fctiile pbl de secretar general si secretar adjunct al Guv. De consilier de stat, de secretar general si secretar general adjunct din ministere si alte organe de specialitate ale adm pbl centrale,de prefect,subprefect, de secretar general al prefecturii, secretar general al judetului si al municiupiului Buc., director general din cadrul ministerelor di al celorlalte organe de specialitate ale adm pbl centrale
 • poate fi orice persoana care indeplineste cond. prezavute de lege pt recrutarea unui fctionar : studii superioare de lunga durata + diploma de liceenta, a absolvit programe de formare specializata si perfectionare in adm pbl sau alte domenii de activ, ori a dobandit titlul stiintific de doctor in specialitetea fctiei pbl respective,are cel putin 7 ani vechime in specialitatea fctiei si promovat concursul organizat pt ocuparea fctiei
 • numirea se face in fctie de nivelul autorit adm pbl la care isi desfasoara activ, de actre Guvern ,prim-ministru, ministrul adm si internelor,ministrul/ conducatorul autorit /instit pbl respective
 • categ fctionarilor pbl de conducere
 • fac parte pers numite in fctiile pbl de secretar al municipiului,sectorului municipiului, al orasului si al comunei,de director general,director si director adjunct din aparatul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate al adm pb;l centrale,director executiv si director executiv adjunct al serviciilor pbl desconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale adm pbl centrale.
 • actioneaza in cadrul adm pbl sub autoritatea unui fctionar pbl ierarhic superior /unui demnitar
 • categ fctionarilor pbl de executie
 • din cls I, cuprinde pers numite in fctiile pbl de expert,consilier,inspector,consilier juridic,auditor ; cls II , fctionarii pbl de executie,persoanele numite in fctia de referent de specialitate, cls III. fctia de referent.

Alaturi de aceste fctii, a fost creata o noua fctie pbl specifica cu statut special, managerul pbl

 • numirea : se face prin actul adm al conducatorului autorit/instit pbl, la propunerea ANFP
 • isi desf activitatea sub directa coordonare a unui inalt fctionar pbl din cadrul

autorit/instit pbl respective/ daca nu exista o astfel de fctie sub coordonarea fctionarului pbl de conducere situat pe cel mai inalt nivel

 • atrib si responsab sunt stabilite de superiorul ierarhic al acestuia cu consultarea Comisiei pt manageri pbl
 • promovarea se face succesiv in grade profesionale pe baza vechimii si in urma deciziei Comisiei
 1. c) Organisme de gestiune a fctiei pbl Agentia Nationala a Fctionarilor Publici
 • organ de specialitate al adm pbl, cu personalitatea juridica ; condusa de un presedinte, cu rang de secretar de stat , numit de catre primul ministru la propunerea ministrului adm si internelor
 • atributii :
 • elab de politici si strategii privind managementul fctiei pbl si al fctionarilor pbl
 • elab si avizarea proiectelor de acte normative referitoare la fctia pbl si fctionarii pbl
 • monitorizarea si controlul modului de aplicare a legislatiei care priveste fctia pbl si fctionarul pbl in cadrul autorit si inst pbl.
 • elab proiectelor de lege prvind stabilirea unui sistem unitar de salarizare pt fctionari pbl.
 • anual intocmeste rap cu privire la managementul fctiilor pbl si al fctionarilor pbl, pe care l prezinta Guv.
  1. Conditiile generale de acces la fctia pbl
 • accesul e deschis ,potrivit dispozitiilor constitutionale oricarui cetatean roman care are domiciliul in tara ,fara privilegii si discriminari, in cond stab de lege.
 • ocuparea unei fctii vacante se poate realiza prin : promovare, transfer, redistribuire si concurs
 1. Formarea si perfectionarea pregatirii fctionarilor pbl
 • continutul cursurilor de pregatire sunt in general de cultura juridica si politica. Fctionarul continua pe parcursul intregii sale cariere,perfectionarea pregatirii sale profesionale, scopul fiind necesitatea la adaptarea la toate schimbarile ce pot interveni astfel incat fctionarul sa poata indeplini orice noua sarcina in conditii de eficienta, de asemenea perfectionarea constituie un instrument de promovare sociala .
 1. Cariera fctionarului pbl
 • potrivit statutului sau, fctionarul poate sa exercite in cadrul adm pbl o fctie pbl definitiva,cu caracter permanent ceea ce ii poate oferi realizarea unei cariere in cadrul fctiei pbl.
 • cariera = intreaga perioada in care un fctionar pbl desfasoara exerciţiul fctiei pbl de la numirea si la depunerea juramantului de credinţa si pana la iesirea din serviciu ,de regula o dat acu pensionarea.
 • fctionarul poate parasi definitiv autorit /instit pbl prin :
 • delegare, indeplinirea anumitor activitati in afara corpului unde isi desf activitatea,pt o scurta per de timp dar in interesul acestuia sau al autorit respective ; modif raport de serviciu pe o per de max 60 zile,pastrandusi in acest timp fctia pbl si salariul
 • detasare , o procedura prin care fctionarul urmeaza sa si desfasoare activ in afara corpului sau in interesul autorit pe o per de cel mult 6 luni ; modif provizorie a rap de serviciu , putand fi dispusa numai daca pregatirea profesionala a acestuia corespunde atributiilor si responsab fctiei pbl pe care urmeaza sa fie detasat ; isi pastreaza fctia si salariul.
 • mutarea definitiva a fctionarului n cadrul altui compartiment se aproba ,cu acordul acestuia in scris,de catre conducatorul autorit. In care isi desf activitatea
 • mutarea temporara , se dispune motivat in interesul autorit, de catre conducatorul acestuia pe o per de max 6 luni.
 • transferul, schimbarea definitiva a exercitarii fctiei pbl la un alt corp ori la o alta autorit pt care sunt indeplinite cond. specifice prevazute in fisa postului ; se poate face in interesul serviciului,cu acordul scris al fctionarului/ la cererea acestuia, numai intr-o fctie echivalenta.
 • incheierea definitiva a carierei : decesul/ la data comunicarii deciziei de pensionare / prin eliberarea din fctie( acordul partilor)/ destituire/ demisie.