Pin It

Resursele financiare reprezinta totalitatea mijloacelor banesti necesare realizarii obiectivelor economice si sociale intr-un interval de timp determinat. Ele sunt structurate in: venituri proprii (venituri extrabugetare - taxe, incasari din vanzarea unor publicatii, chirii), venituri primite ca alocatii de la buget si subventii pt activitati autofinantate.

SISTEMUL RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE

 1. Definiţia resurselor financiare publice, continut şi factori de influenta;
 2. Gruparea resurselor financiare publice;
 3. Indicatori de nivel şi structura.
  1. Resursele financiare sunt mijloacele baneşti necesare pentru realizarea unor anumite obiective intr-un anumit domeniu. Resursele financiare ale societatii includ şi resursele financiare publice. Resursele financiare publice includ:
 • Resursele financiare constituite la nivelul administratiei publice centrale;
 • Resursele financiare constituite in bugetul asigurarilor sociale de stat;
 • Resursele financiare constituite in fondurile speciale anexate la bugetul de stat sau la bugetul asigurarilor sociale de stat;
 • Resursele financiare constituite la nivelul bugetelor locale (judete, oraşe, comune);
 • Resursele financiare constituite la nivelul intreprinderilor de stat (R.A. sau societatilor cu capital de stat);
 • Resurse financiare constituite la nivelul bugetelor institutiilor publice autonome;
 • Resurse financiare constituite la nivelul organismelor internationale cu participarea cotizatiilor statelor membre.

Factorii care influenteaza nivelul şi structura dinamicii resurselor financiare publice sunt:

 1. Principalul factor il reprezinta cheltuielile publice. Este un factor politic complex care presupune definirea obiectului de politica economica, sociala, culturala, financiara, de aparare, de reprezentare diplomatica in strainatate.
 2. Al doilea factor este factorul economic ®nivelul PIB-ului şi dinamica acestuia. Acesta este cel mai important factor care influenteaza volumul resurselor din punct de vedere potential.
 3. Al treilea factor este factorul social (demografic). Acest factor presupune modul in care populatia conştientizeaza faptul ca participarea la formarea resurselor este necesara. Factorii demografici - creşte populatia, creşte şi numarul contribuabililor.
  1. Gruparea resurselor financiare dupa:
 • Continutul economic in raport cu alimentarea bugetului public;
 • Locul de formare;
 • Regularitatea cu care se formeaza;
 • Nivelul bugetului public pe care il alimenteaza.

Dupa continutul economic in raport cu alimentarea bugetului public:

 1. Resurse obligatorii
 2. Resurse de trezorerie
 3. împrumuturi de stat
 4. Emisiune baneasca fara acoperire.
 5. Resursele obligatorii sunt prelevarile instituite de stat sub forma fiscala sau nefiscala, le gasim in clasificarile bugetului şi in legile bugetare. In mod normal ele ar trebui sa acopere necesarul pentru efectuarea cheltuielilor.

In bugetul de stat resursele financiare sunt numite venituri şi prezinta urmatoarea structura:

 1. Venituri curente, din care: A.1. Venituri fiscale:
 • impozite directe (impozitul pe profit, pe salarii, alte impozite directe) Ex: impozitul pe dividende de la societatile comerciale.
 • impozite indirecte (TVA, accize şi impozite pe circulatie, taxe vamale, alte impozite indirecte); Ex: majorari şi penalizari, taxe pentru eliberarea de licente.

A.2. Venituri nefiscale:

 • varsaminte din profitul net al R.A.
 • varsaminte de la institutiile publice. Ex: taxe de metrologie, taxe consulare, taxe pentru analize de laborator in cadrul institutiilor sanitare, taxe privind protectia mediului, venituri provenite din activitatea de combatere a daunatoarelor.

A.3. Alte venituri: - venituri care se obtin prin amenzi, restituiri de fonduri din finantarea anterioara, varsaminte din dividendele incasate de FPS.

 1. Venituri din capital:
 • venituri obtinute din valorificarea unor bunuri ale statului;
 • venituri din valorificarea unor institutii publice;
 • venituri din valorificarea stocurilor de rezerva şi de mobilizare;
 • venituri din privatizare.
 1. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate:
 • Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru finalizarea unor obiective realizate prin conventii bilaterale (acorduri inter-guvernamentale).
 • Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru finantarea lucrarilor agricole.
 • Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru constituirea fondului graului 500 mld. lei.
 • Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre RENEL şi ROMGAZ.

Arierat financiar inseamna o stare de incapacitate de plata, genereaza blocaj financiar.

 1. Resurse de trezorerie Trezoreria statului este institutia publica componenta a ministerului de finante care are 2 functii: -de casier public -de bancher.

In Romania functioneaza din 1993.

Resursele de trezorerie nu sunt resursele inscrise in bugetul public, ci ele asigura echilibrul permanent (zilnic) dintre lichiditatile baneşti constituite in casierii publice (la trezorerie) şi platile exigibile (scadente) evidentiate in trezorerii (conturile unitatilor publice).

Resursele de trezorerie sunt:

 • imprumuturi pe termen scurt fara dobanda acordate de Banca Nationala. Ele sunt limitate conform legii finantelor publice, legii bancare şi legii bugetare. Ele urmaresc sa se ramburseze din incasarile ulterioare ale veniturilor.
 • emisiuni de titluri de stat (bonuri de tezaur) care se pun in vanzare prin licitatie publica prin intermediul Bancii Nationale. Sunt purtatoare de dobanda la termen de 3 luni. Valoarea nominala

precum şi pretul titlului respectiv se stabilesc prin ordinul Ministerului de finante, emis pentru seria titlurilor puse in vanzare.

 1. împrumuturi de stat pe termen de cel putin 1 an pe baza unei legi speciale. împrumuturile de stat servesc şi la echilibrarea bugetara anuala.
  1. Emisiunea baneasca fara acoperire

Teoretic (dar şi practic) se poate face apel de catre guvern la Banca Nationala pentru emisiune monetara, pentru procurarea de venituri necesare pentru echilibrarea bugetuluipublic. Emisiunea baneasca, in acest caz, legata direct de deficitul bugetar este fara acoperire (in bunuri).

Folosirea acestui mecanism in acest scop este interzisa prin Legea finantelor publice. In plus şi organismele internationale bancare controleaza respectarea acestei restrictii. Cauza: o astfel de emisiune este generatoare de inflatie.

Dupa locul de formare resursele financiare se impart in:

 1. interne : - venituri fiscale: - directe;
 • indirecte;
 • venituri nefiscale;
 • imprumuturi de stat;
 • emisiuni de stat;
 • alte venituri.
  1. externe: - imprumuturi de stat;
 • ajutoare financiare nerambursabile;
 • alte venituri.

Dupa regularitatea formarii lor:

 1. resurse ordinare: alimenteaza permanent bugetul public
 2. resurse extraordinare: resursele la care se apeleaza in mod exceptional pentru acoperirea golurilor bugetare anuale, pentru refinantarea datoriei publice. Acestea sunt:
 • imprumuturi de stat;

- emisiunea monetara fara acoperire.

Dupa nivelul bugetului public, resursele financiare publice se grupeaza in functie de nivelul la care se constituie, respectiv nivelul bugetului la care se constituie conform Legii finantelor publice.