Pin It

În cadrul reglementărilor speciale ale dreptului bugetar, întâlnim conceptele:

  • buget public naţional, compus din: bugetul de stat; bugetul asigurărilor sociale de stat; bugetele unităţilor administrativ-teritoriale (în Constituţia României).
  • sistem bugetar, înţeles ca sistem unitar de bugete, ce cuprinde: bugetul de stat; bugetul asigurărilor sociale de stat; bugetele fondurilor speciale; bugetul trezoreriei statului; bugetele instituţiilor publice autonome; bugetele instituţiilor finanţate integral sau parţial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, după caz; bugetele insituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii; bugetul fondurilor provenite din credite externe contractate sau garantate de stat şi ale căror rambursare, dobânzi şi alte costuri se asigură din fonduri publice; bugetul fondurilor externe nerambursabile (Legea nr. 500/2002).

  Veniturile şi cheltuielile sistemului bugetar, cumulate la nivel naţional, alcătuiesc veniturile bugetare totale, respectiv cheltuielile bugetare totale, care după consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre bugete, vor evidenţia dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz .

   Bugetul de stat nu se confundă cu bugetul economiei naţionale; în timp ce bugetul de stat este actul care previzionează veniturile şi cheltuielile statului, bugetul economiei naţionale conţine elemente privind evoluţia întregii economii naţionale; cuprinde, pe lângă formarea şi utilizarea resurselor statului, şi informaţii previzionale privind producţia, repartiţia, consumul produsului intern brut dintr-o ţară pe o perioadă de un an de zile, neavând caracter de lege şi nesubstituindu-se bugetului public naţional.

   Bugetul de stat este un act juridic, în care sunt înscrise veniturile de realizat şi cheltuielile de efectuat pentru o perioadă de un an. S-au formulat mai multe opinii cu privire la natura juridică a bugetului de stat:

  • bugetul de stat este act condiţiune de natură administrativă;
  • bugetul de stat este atât lege, cât şi act administrativ;
  • Bugetul de stat este o lege.

Bugetul de stat este o lege, întrucât actul prin care se aprobă este o lege, adoptată de autoritatea legiuitoare a ţării, Parlamentul, conform art. 72 alin. (1) din Constituţie, având însă un cuprins adecvat stabilirii veniturilor şi cheltuielilor bugetare anuale, cu posibilitatea rectificării, în funcţie de necesităţile conjuncturale din fiecare an bugetar.

Într-o variantă, bugetul de stat ar fi lege doar în sens formal, întrucât este elaborat de Parlament, conform procedurii legislative, nu şi în sens material, întrucât legea bugetară conţine dispoziţii concrete, şi nu reguli de drept, cu caracter general, care să aibă un caracter normativ.