1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sistemul de achiziții publice (SAP) reprezintă totalitatea regulilor și acțiunilor referitoare la cheltuirea banilor publici în scopul satisfacerii unui interes public.

Elementele componente ale sistemului sunt:

  • autoritatea de reglementare;
  • autoritățile contractante;
  • operatorii economici;
  • supraveghetorii sistemului.

SAP este format din cadrul legal și cadrul instituțional, necesare pen­tru a asigura buna desfășurare a activității în domeniul achizițiilor publice.

Componenta instituțională presupune totalitatea instituțiilor menite să asigure aplicarea cadrului legal, monitorizarea și sporirea eficienței procedurilor de achiziții publice. Dintre acestea fac parte:

  1. Ministerul Finanțelor prin: Agenția Achiziții Publice (A.A.P.) și Direcția finanțele economiei naționale, cheltuieli capitale și achiziții publice
  2. Serviciul Control Financiar și Revizie
  3. Curtea de Conturi
  4. Trezoreria de Stat.
Loading...