Pin It
  1. Cu privire la subiecţi:

- privind acţiunea oamenilor administraţiei publice, decizia administrativă este o componentă, dar şi o determinantă a ei, deoarece activitatea acestora este urmarea deciziei administrative, în cadrul sistemului administraţiei publice;

- referitor la persoanele care se găsesc în afara sistemului administraţiei publice şi în raport cu care lucrează acest sistem - organizând executarea şi executând legea cu ajutorul deciziei administrative, decizia administrativă este o determinantă, dar şi o modalitate de participare le administraţia publică ca activitate, deoarece în sistemul nostru de administraţie publică există multiple forme de participare a cetăţenilor la elaborarea deciziei administrative;

  • decizia administrativă asigură comportamentului uman o anumită coeziune în cadrul diferitelor colectivităţi umane în care acţionează organele administraţiei publice pe baza şi în baza executării legii;
  • colegialitatea, ca operă a autorităţii pluripersonale;

- în domeniul administraţiei publice, decizia este un act social, ea nu exprimă doar voinţa şi intenţiile unei persoane sau ale unui grup, ci interesele şi cerinţele cu caracter social.

  1. În legătură cu scopul său, de a putea asigura eficient, calitativ şi cantitativ îndeplinirea obiectivelor fixate, este necesar ca decizia administrativă să întrunească unele caracteristici:
  • să fie fundamentată ştiinţific, competentă;
  • autoritatea - competenţa de a emite decizii care vor servi drept fundament, la elaborarea altor decizii;
  • să fie coordonată / coerentă, pentru a asigura armonia internă şi externă a acesteia, respectiv concordanţa cu deciziile anterioare luate la toate nivelurile, satisfăcând cerinţele sociale actuale şi constituind legătura dintre trecut, prezent şi viitor a unei politici a cărei unitate şi continuitate o asigură administraţia;

- să fie reală în timp, adoptată la timp, cunoscut fiind faptul că atât deciziile premature, cât şi cele tardive, nu pot fi utile, rămânând acte gratuite;

  • să aibă flexibilitate, mobilitate şi maleabilitate;
  • să fie formală (scrisă, datată, semnată, înregistrată şi publicată);
  • precisă, simplă, clară, cu succesiune logică şi concizie;

             Aceste cerinţe de eficienţă dau deciziei administrative un caracter practic, excluzând posibilitatea variantelor în aplicare, a pierderii sau denaturării sensului deciziei.