Pin It

Într-o descentralizare administrativă se pot rezolva în condiţii mai bune interesele locale, serviciile publice locale putând fi conduse mai bine de către autorităţile locale într-un regim în care acestea nu au obligaţia să se conformeze ordinelor şi instrucţiunilor de la centru. Măsurile şi deciziile pot fi luate mai operativ de către autorităţile locale iar resursele materiale şi financiare şi chiar forţa de muncă pot fi folosite cu mai mare eficienţă şi să răspundă unor nevoi prioritare pe care autorităţile locale le cunosc mai bine decât autorităţile centrale[1].

La momentul actual descentralizarea administraţiei prezintă o serie de particularităţi dintre care unele pot fi considerate avantaje, iar altele dezavantaje[2]:

Avantaje:

- gestionarea prin interese sau recunoaşterea existenţei problemelor de interes local de către puterea centrală;

- caracterul democratic al descentralizării;

- eficacitatea descentralizării, ca forma de organizare a puterii,descentralizarea apare ca o formă de organizarea a muncii. Din punct de vedere administrativ, dar şi economic, descentralizarea eliberează administraţia centrală de gestionarea sarcinilor locale limitând puterile guvernanţilor.

Dezavantaje:

- prezintă un anumit risc pentru unitatea naţională, poate să agraveze inegalităţile între colectivităţi,antrenează o anumită ostilitate în ceea ce priveşte autoritatea centrală;

- se favorizează anumite particularităţii locale în detrimentul interesului general;

- eficacitatea acţiunii administrative este redusă datorită neprofesionalizarii aleşilor locali;

Descentralizarea administrativa depinde de[3]:

  1. a) numărul serviciilor publice date în competenţa autorităţilor publice locale;
  2. b) modurile cum sunt organizate autorităţile publice locale, şi raporturile lor cu cele centrale;
  3. c) forma în care se exercită controlul special efectuat de autoritatea centrala- tutelă administrativă,etc;

 

[1] Cărăuşan V. Mihaela, op.cit., p. 110, accesat la adresa http://ro.scribd.com/doc/53857870/Drept-administrativ-I, la data de 20.05.2013, ora 15:10.

[2] Gheorghe Voinea, Eena Rusu, Teorema descentraizării şi impactul ei asupra bunăstării unităţilor administrativ teritoriale, Anelele Ştiinţifice ale Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Ştiinţe Economice, 2005/2006.

[3] Cărăuşan V. Mihaela, op.cit., p.111, accesat laadresa http://ro.scribd.com/doc/53857870/Drept-administrativ-I, la data de 20.05.2013, ora 15:10.