Pin It
 1. După natura serviciilor publice se disting: servicii publice administrative (SPA) şi servicii publice industriale şi comerciale (SPIC).
 2. După modul în care se realizează interesul general, deosebim:
 3. a) servicii publice al căror scop este satisfacerea directă şi individuală a cetăţenilor;
 4. b) servicii publice care oferă avantaje particularilor în mod indirect;
 5. c) servicii publice destinate colectivităţii în ansamblu.
 6. După raporturile cu serviciile private, putem remarca:
 7. a) servicii monopolizate;
 8. b) servicii pe care administraţia publică le exercită în paralel cu persoane autorizate;
 9. c) servicii publice exercitate de persoane private, autorizate sub controlul unei autorităţi a administraţiei publice.
 10. Din punct de vedere al delegării lor.
 11. a) servicii publice cu caracter exclusiv administrativ pe care autorităţile publice nu le pot încredinţa altor persoane (protecţia civilă, autoritatea tutelară, starea civilă);
 12. b) servicii publice care pot fi delegate altor persoane (salubritate, ecarisaj, iluminatul stradal, deratizare).
 13. Din punct de vedere al importanţei sociale:
 14. a) servicii publice vitale (alimentare cu apă, canalizare, termoficare);
 15. b) servicii publice facultative (amenajare parcuri şi locuri de distracţii, centre de informare) etc.
 16. În raport cu colectivităţile publice de care depind, distingem:
 17. a) Servicii publice interne şi extrateritoriale, într-o manieră generală, toate serviciile sunt în cadrul geografic al statului, dar sunt unele care se prelungesc în exterior (de exemplu: afacerile externe au o administraţie centrală şi organe şi agenţi în exterior, serviciul marină-aviaţie, care se execută în afara graniţelor).
 18. b) Serviciile civile şi cele militare. Cele din urmă sunt supuse unei discipline foarte stricte, organizate şi conduse după reguli care, parţial, le sunt proprii. În multe ţări ele dispun, chiar în timp de pace, de puterea de rechiziţie a oamenilor obligaţi să petreacă un anumit timp sub drapel şi de anumite puteri de rechiziţie a bunurilor.
 19. După gradul de cuprindere, distingem:
 20. a) servicii de importanţă naţională, organizate la scara întregului teritoriu;
 21. b) servicii locale, organizate la scara colectivităţilor teritoriale judeţene, municipale, orăşeneşti sau comunale
 22. În practica internaţională se utilizează clasificarea bunurilor şi serviciilor după natura acestora, modul de folosire, procesul tehnologic, organizare şi finanţare, acţiune cunoscută sub denumirea de Clasificarea-Activităţilor din Economia Naţională (CAEN).

Din acest punct de vedere, serviciile publice sunt încadrate pe secţiuni, subsecţiuni, diviziuni, grupe şi clase, după cum urmează:

75 Administraţie publică şi apărare; asistenţă socială obligatorie

751 Administraţie generală

7511 Activităţi de administraţie generală

7512 Administrarea activităţii organismelor care acţionează în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, cu excepţia asistenţei sociale obligatorii

7513 Administrarea şi susţinerea activităţilor economice

7514 Activităţi auxiliare pentru guvern

7515 Administrarea activităţilor pentru protecţia mediului înconjurător

     752 Servicii pentru societate

7521 Activităţi de afaceri externe

7522 Activităţi de apărare naţională

7523 Activităţi de justiţie

7524 Activităţi de ordine publică

7525 Activităţi de protecţie civilă

     753 Activităţi de protecţie socială obligatorie

7531 Activităţi de protecţie socială obligatorie (exclusiv ajutoarele pentru şomaj)

7532 Gestionarea fondului de şomaj

ÎNVĂŢĂMÂNT

80 Învăţământ

    801 învăţământ preşcolar şi primar

       8021 Învăţământ gimnazial

         8022 Învăţământ liceal

         8023 Învăţământ profesional

         8024 Învăţământ postliceal

   803 Învăţământ superior

         8031 Învăţământ superior

8032 Învăţământ postuniversitar şi de doctorat

SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

85 Sănătate şi asistenţă socială

    851 Activităţi referitoare la activitatea umană

         8511 Activităţi de asistenţă spitalicească şi sanatorială

         8512 Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie

         8513 Activităţi de asistenţă stomatologică

         8514 Alte activităţi-de asistenţă medicală

     852.Activităţi veterinare

         8520 Activităţi veterinare

     853 Asistenţă socială

         8531 Activităţi de asistenţă socială cu cazare

         8532 Activităţi de asistenţă socială fără cazare

ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII COLECTIVE,

SOCIALE ŞI PERSONALE

                    90 Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor, salubritatea şi activităţi similare

900 Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; salubritate şi activităţi     similare

   9000 Asanarea şi îndepărtarea gunoaielor; salubritate şi activităţi similare

91 Activităţi sociative diverse

     911 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale

         9111 Activităţi ale organizaţiilor .economice şi patronale   

         9112 Activităţi ale organizaţiilor profesionale

     912 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor

         9120 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor

     913 Alte activităţi asociative

         9131 Activităţi ale organizaţiilor religioase

         9132 Activităţi ale organizaţiilor politice

         9133 Alte activităţi asociative

92 Activităţi recreative, culturale şi sportive

     921 Activităţi cinematografice şi video

         9211 Producţie de filme cinematografice şi video

         9212 Distribuţie de filme cinematografice şi video

         9213 Proiecte de filme cinematografice

     922 Activităţi de radio şi televiziune

         9220 Activităţi de radio şi televiziune

     923 Activităţi de spectacole

         9231 Activităţi de artă şi spectacole

         9232 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol

         9233 Alte activităţi de spectacole

     924 Activităţi ale agenţilor de presă

         9240 Activităţi ale agenţilor de presă

  925 Activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale

      9251 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

      9252 Activităţi ale muzeelor, conservarea monumentelor şi clădirilor istorice

      9253 Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilor naturale

926 Activităţi sportive

      9261 Activităţi ale bazelor sportive

      9262 Alte activităţi sportive

  927 Alte activităţi recreative

      9271 Jocuri de noroc

      9272 Parcuri de recreaţii şi plaje

      9273 Alte activităţi recreative

93 Alte activităţi de servicii pentru persoane fizice

  930 Alte activităţi de servicii pentru persoane fizice

         9301 Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor

         9302 Coafura şi alte activităţi de înfrumuseţare

         9303 Activităţi de pompe funebre şi similare

         9304 Activităţi de întreţinere corporală

         9305 Alte activităţi de servicii pentru persoane fizice

ACTIVITĂŢI ALE PERSONALULUI ANGAJAT

ÎN GOSPODĂRII PERSONALE

94 Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale

     950 Activităţi ale personalului angajat în gospodări personale

         9500 Activităţi ale personalului angajat în gospodării personale

ACTIVITĂŢI ALE ORGANIZAŢIILOR ŞI ORGANISMELOR EXTRATERITORIALE

99 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

     990 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale

         9900 Activităţi ale organizaţiilor şi organismelor extrateritoriale