Pin It

Instituţiile publice centrale prestatoare de servicii publice centrale sunt:

 • Preşedinţia României prin administraţia prezidenţială;
 • Guvernul prin aparatul de lucru al Guvernului
 • Administraţia centrală de specialitate prin intermediul ministerelor, autorităţilor subordonate ministerelor şi autorităţilor autonome.
 1. Preşedinţia României - Administraţia Prezidenţială

Preşedinţia României este o instituţie publică care funcţionează în baza Constituţiei, a Decretului Lege nr. 92/1990 şi a Legii nr. 114 din 6 iulie 1994 şi are ca scop asigurarea exercitării de către Preşedintele României a prerogativelor care îi sunt stabilite prin Constituţie şi prin legi. Prin instituţia „Preşedinţia României” în sensul legii, înţelegem serviciile publice aflate la dispoziţia Preşedintelui României, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.

Structura organizatorică a Administraţiei prezidenţiale se prezintă astfel:

 1. Departamentul politic
 2. Departamentul Relaţii Internaţionale
 3. Departamentul Strategii Economice şi Sociale
 4. Departamentul Comunicare Publică
 5. Departamentul Financiar şi de Logistică
 6. Departamentul Securităţii Naţionale
 7. Departamentul Constituţional Legislativ
 8. Cancelaria Ordinelor
 9. Compartimentul Protocol
 10. Compartimentul Personal-Organizare
 1. Guvernul României

Guvernul României este autoritatea publică a puterii executive, care funcţionează în baza votului de încredere acordat de Parlament şi care asigură realizarea politicii interne şi externe a ţării şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.

Guvernul are rolul de a asigura funcţionarea echilibrată şi dezvoltarea sistemului naţional economic şi social, precum şi racordarea acestuia la sistemul economic mondial în condiţiile promovării intereselor naţionale.

Structura organizatorică a Guvernului este formată din:

 • • aparatul de lucru al primului-ministru;
 • • Secretariatul General al Guvernului
 • • departamente şi alte asemenea structuri cu atribuţii specifice

Structura actualului guvern se prezintă după cum urmează:

 • • Ministerul afacerilor Externe
 • • Ministerul Integrării Europene
 • • Ministerul Finanţelor Publice
 • • Ministerul Justiţiei
 • • Ministerul Apărării Naţionale
 • • Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • • Ministerul Muncii, Solidarităţii sociale şi Familiei
 • • Ministerul Economiei şi Comerţului
 • • Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor
 • • Ministerul Mediului
 • • Ministerul Transportului, Construcţiilor şi Turismului
 • • Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
 • • Ministerul Culturii şi Cultelor
 • • Ministerul Sănătăţii
 • • Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei