Pin It

Serviciul public este mijlocul administraţiei prin care se prestează cetăţenilor servicii de interes general, în regim de putere politică.

Serviciile publice locale includ:

 1. Servicii publice cu caracter statal
 2. Serviciile comunitare (înfiinţate la nivel local, dar şi judeţean)
 3. Serviciile publice de gospodărire comunală
 4. Alte servicii publice locale (care nu fac parte din categoria serviciilor de gospodărire comunală)
 5. Servicii publice comerciale
 6. Servicii publice pentru activităţi culturale
 1. Serviciile publice cu caracter statal sunt:
 2. serviciul de pază, asigurat de corpul gardienilor publici
 3. serviciul public de protecţie civilă
 4. serviciul de autorizare a construcţiilor
 1. Serviciile comunitare înfiinţate la nivel local şi judeţean
 2. Serviciile comunitare privind evidenţa populaţiei
 • • serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor
 • • serviciile comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor
 1. Serviciile comunitare privind evidenţa paşapoartelor
 2. Serviciile comunitare pentru situaţii de urgenţă
 3. Serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultură
 1. Servicii publice de gospodărire comunală şi perspectivă europeană

Servicii publice de gospodărire comunală se organizează şi se administrează cu respectarea următoarelor principii:

 1. principiul dezvoltării durabile
 2. principiul autonomiei locale
 3. principiul descentralizării serviciilor publice
 4. principiul responsabilităţii şi legalităţii
 5. principiul participării şi consultării cetăţenilor
 6. principiul asocierii intercomunale şi al parteneriatului
 7. principiul corelării cerinţelor cu resursele
 8. principiul protecţiei şi conservării mediului natural şi construit
 9. principiul administrării eficiente a bunurilor din proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale
 10. principiul asigurării mediului concurenţial
 11. principiul liberului acces la informaţii privind aceste servicii publice
 1. Alte servicii locale

 

 1. Servicii publice comerciale

Din categoria serviciilor publice comerciale fac parte următoarele servicii:

 1. Organizarea şi funcţionarea pieţelor agroalimentare
 2. Serviciul de exploatare a parcajelor publice
 3. Licenţierea transportului privat de călători
 4. Expunerea firmelor şi reclamelor publicitare;
 5. Organizarea şi funcţionarea cimitirelor
 6. Serviciul public de ecarisaj

 

 1. Serviciul public pentru activităţi culturale

Rezumat

Sistemul poate fi definit ca un ansamblu de elemente corelate între ele prin diverse forne de interacţiune şi interdependenţă.

Caracteristice generale ale sistemului serviciilor publice sunt:

 • Structura sistemului
 • Eficacitatea
 • Eficienţa
 • Robusteţea
 • Ultrafiabilitatea
 • Adaptabilitatea
 • Autoadaptarea
 • Interdependenţa
 • Interoperativitatea
 • Sinergia

Criterii de  clasificare a  serviciilor publice

 • După natura serviciilor publice
 • După modul în care se realşizează interesul general
 • După raporturile cu serviciile private
 • Din punct de vedere al delegării
 • După importanţa socială
 • În raport cu colectivităţile publice de care depind
 • După gradul de cuprindere
 • După natura serviciilor modul de folosire, procesul tehnologic, organizare şi finanţare – Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională (CAEN)

Administraţia publică din România este structurată pe două mari nivele:

 • • administraţia publică de stat, care poate presta servicii publice centrale sau teritoriale
 • • administraţia publică locală

Serviciile publice centrale:

 • • Preşedinţia României
 • • Guvernul României

Servicii publice locale:

 - Servicii publice cu caracter statal

          - Serviciile comunitare (înfiinţate la nivel local, dar şi judeţean)

         - Serviciile publice de gospodărire comunală

         - Alte servicii publice locale (care nu fac parte din categoria serviciilor de gospodărire comunală)

         - Servicii publice comerciale

         - Servicii publice pentru activităţi culturale