Pin It

În afara relaţiilor organizatorice exista anumite componente  structurale specifice, cum ar fi postul, funcţia, compartimentul, nivelul ierarhic şi ponderea ierarhică.

 1. Postul reprezintă ansamblul obiectivelor, sarcinilor, competentelor si responsabilităţilor desemnate pe anumite perioade de timp, ce revin unor funcţionari permanenţi  numiţi  si/sau  aleşi.  

Postul  reprezintă elementul   de   baza   ala   structurii   organizatorice    si   are   următoarele componente:

 1. obiectivul postului prin care se asigura îndeplinirea obiectivului fundamental al    oricărui    sistem,    satisfacere  a intereselor generale si fundamentale ale cetăţenilor;
 2. sarcinile (atribuţiile) reprezintă procese de muncă care pot fi simple sau părţi ale unor procese de muncă complexe. Realizarea obiectivului postului se efectuează prin intermediul sarcinilor;
 3. responsabilitatea - răspunderea ce revine funcţionarului public pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin postului pe care îl ocupă;
 4. competenţa organizaţională care exprima limitele in cadrul cărora funcţionarul public titular de post, are dreptul de a acţiona in vederea realizării obiectivelor individuale. Competenta  conferă titularului postului un anumit grad de autoritate formala, care la rândul sau, este de doua tipuri de competenta:         
  • ierarhică, exercitata asupra funcţionarilor publici implicaţi in procesele executive, concretizata in programe de acţiuni sau decizii   administrative   care   trebuie   executate   intr-o anumita perioada de timp;
  • funcţională, materializata in proceduri, metodologii, proiecte  de acte normative, care indica modul in care funcţionalul, public trebuie sa execute diferite activităţi. 
 1. e) competenta profesională - condiţie  de  baza pentru  realizarea sarcinilor ce revin titularului de post, ca si pentru recunoaşterea meritelor   si   contribuţiei   celorlalţi   la   realizarea   obiectivelor instituţiei publice respective;
 1. Funcţia este factorul de generalizare a unor posturi, asemănătoare din punctul de vedere al ariei de cuprindere a autorităţii si responsabilităţii.

In funcţie de natura competentelor, responsabilităţilor si sarcinilor  ce revin fiecărui post, funcţiile publice pot fi:

 • funcţii de conducere, care deţin o pondere ridicata a competentelor, sarcinilor si   responsabilităţilor   pentru   exercitarea   atribuţiilor managementului public; 
 • funcţii de execuţie, care implica anumite competente, sarcini si responsabilităţi necesare      pentru      executarea       deciziilor administrative, emise de titularii funcţiilor de conducere.
 1. Compartimentul este format   din   ansamblul   persoanelor   care desfăşoară activităţi relativ omogene, specializate pentru un anumit tip de activitate, ca si ansamblul de metode si tehnici adecvate, situate într-un anumit spaţiu si subordonate nemijlocit unui conducător. In funcţie de modul in care contribuie la realizarea interesului public general, compartimentele se impart in doua categorii:
  • compartimente operaţionale, care contribuie la realizarea efectiva a unui serviciu public si/ sau executarea prevederilor legilor necesare îndeplinirii sistemului de obiective;
  • compartimente funcţionale, care contribuie la stabilirea obiectivelor proprii, reieşite din cunoaşterea realităţilor concrete din unităţile administrative respective.
 1. Nivelul ierarhic reprezintă ansamblul componentelor structurii orizontale, la aceeaşi distanta ierarhica fata de managementul de vârf al administraţiei publice. Factorii care influenţează numărul de niveluri ierarhice intr-un sistem administrativ sunt:
 • dimensiunea instituţiei publice;
 • diversitatea si complexitatea activităţilor desfăşurate;
 • competenta funcţionarilor publici, care influenţează invers proporţional numărul nivelurilor ierarhice intr-un sistem administrativ.

In România, numărul de niveluri ierarhice din administraţia publica nu diferă foarte mult de la o instituţie la alta.      

 1. Ponderea ierarhica reprezintă numărul persoanelor conduse nemijlocit de un conducător, ales sau permanent. Dimensiunea ponderii ierarhice este influenţată de numărul de niveluri ierarhice cu care se afla in raport invers proporţional, de complexitatea activităţii subordonaţilor etc.