1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Decizia administrativă este rezultatul activităţii şi colaborării între mai multe persoane, fiecare cu rolul său în procesul de culegere a informaţiei, analiză, fundamentare, alegere şi adoptare. Procesul decizional în sistemul administraţie publice presupune luarea în considerare a unor particularităţi rezultate din specificul instituţiilor publice din acest domeniu. Din acest punct de vedere, este necesară evidenţierea a două categorii de participanţi la fundamentarea şi adoptarea deciziilor: (i) în funcţie de modul de implicare al funcţionarilor publici şi (ii) nivelul ierarhic la care se situează în structura sistemului administrativ.

(i) în funcţie de modul de implicare în procesul decizional, se pot întâlni următorii participanţi:

 • funcţionari publici implicaţi direct;
 • funcţionari publici implicaţi indirect;
 • cetăţeni consultanţi;
 • specialişti implicaţi direct şi indirect.

Primele două categorii sunt cei care decid să-şi asume direct răspunderea pentru decizia dată şi adoptată. Cea de-a doua categorie sunt consultanţi, răspunderea lor fiind indirectă prin intermediul avizelor şi propunerilor făcute.

(ii) În funcţie de nivelul ierarhic pe care se situează în structura administrativă:

 • funcţionari publici din administraţia centrală, formaţi din conducători de instituţii şi compartimente care au drept de decizie şi adoptare a respectivelor decizii la nivel naţional;
 • funcţionari publici din administraţia locală care iau decizii la nivel teritorial.

Nivelul deciziei administrative se stabileşte în funcţie de responsabilitatea şi de modul de formulare a deciziei. La nivel naţional, responsabilitatea emiterii unei decizii revine ministrului, iar la nivel local, prefectului şi primarului.

La luarea deciziei in administraţia publica participa grupuri de oameni situaţi pe niveluri diferite si cu atribuţii, mijloace si instrumente variate de lucru. Aceste grupuri se compun din:

 • oameni politici: parlamentari, miniştrii, conducători din instituţii centrale de specialitate si consilieri locali;
 • conducători ai unor instituţii publice sau societăţi cu proprietate mixta, de interes general;
 • corpul de funcţionari publici din administraţia centrala sau locala;
 • cetăţenii la care se face apel pentru elaborarea unor anumite decizii.

Rolul acestor persoane in ceea  ce priveşte luarea unor decizii in administraţia publica este statuat intr-un cadru legal stabilit de Constituţie, astfel:

 • Parlamentul desemnează scopurile de interes general si, in acelaşi timp, este o sursa de decizii administrative;
 • Guvernul joaca un rol important in elaborarea deciziilor administrative. De fapt, puterea executiva joaca un rol dublu in elaborarea deciziilor determinat de rolul ministrului ca om politic si, in acelaşi timp, conducător al unui minister. Ca om politic, ministrul trebuie sa-si facă cunoscute scopurile de interes general, iar in calitate de conducător trebuie sa elaboreze, dar si sa aplice decizia.
Loading...