Pin It

Conceptul de dezvoltare regional derivă din cel de dezvoltare economică şi se focalizează pe aspectele teritoriale, zonale sau locale ale acestei dezvoltări. Dezvoltarea regionala „presupune utilizarea resurselor (în primul rând a celor locale, dar şi a celor atrase din mediul naţional şi internaţional) pentru creşterea competitivităţii generale a teritoriului,creşterea gradului de adaptabilitate a componentelor de producţie şi funcţionale la necesităţile de ajustare structurală (pentru satisfacerea nevoilor regionale şi naţionale) şi, în ultimăinstanţa, din prespectivămacroeconomică, pentru reducerea decalajelor între diferitele componente din structura spaţiului economic naţional”.

Dezvoltarea regionalăeste un concept nou ce urmăreşte impulsionarea şi diversificarea activităţilor economice, stimularea investiţiilor în sectorul privat, contribuţia la reducerea şomajului şi nu în cele din urma săconducăla o îmbunătăţire a nivelului de trai.

Pentru a putea fi aplicata politica de dezvoltare regionala s-au infiintat opt regiuni de dezvoltare, care cuprind tot teritoriul Romaniei.

Fiecare regiune de dezvoltare cuprinde mai multe judete.Regiunile de dezvoltare nu sunt unitati administrativ-teritoriale, nu au personalitate juridica, fiind rezultatul unui acord liber intre consiliile judetene si cele locale.

Politica de dezvoltare regional reprezinta un ansamblu de masuri planificate si promovate de autoritatile administratiei publice locale si centrale, in parteneriat cu diversi actori (privati, publici, voluntari), in scopul asigurarii unei cresteri economice, dinamice si durabile, prin valorificarea eficienta a potentialului regional si local, in scopul imbunatatirii conditiilor de viata.

Principalele domenii care pot fi vizate de politicile regionale sunt: dezvoltarea intreprinderilor, piata fortei de munca, atragerea investitiilor, transferul de tehnologie, dezvoltarea sectorului I.M.M.-urilor, imbunatatirea infrastructurii, calitatea mediului inconjurator, dezvoltare rurala, sanatate, educatie, invatamant, cultura.

Dezvoltarea rurala ocupa un loc distinct in cadrul politicilor regionale si se refera la urmatoarele aspecte: inlaturarea/diminuarea saraciei in zonele rurale; echilibrarea oportunitatilor economice si a conditiilor sociale dintre mediul urban si cel rural; stimularea initiativelor locale; pastrarea patrimoniului spiritual si cultural.

Cadrul de implementare si de evaluare a politicii de dezvoltare regionala il reprezinta regiunea de dezvoltare, constituita ca o asociere benevola de judete vecine. Regiunea de dezvoltare nu este unitate administrativ-teritorialasi nu are personalitate juridica.

Obiectivele de baza ale politicii de dezvoltare regionalasunt urmatoarele:

  • diminuarea dezechilibrelor regionale existente, cu accent pe stimularea dezvoltarii echilibrate şi pe revitalizarea zonelor defavorizate (cu dezvoltare intarziata); preantampinarea producerii de noi dezechilibre;
  • îndeplinirea criteriilor de integrare in structurile Uniunii Europene şi de acces la instrumentele financiare de asistenta pentru tarile membre (fonduri structurale si de coeziune);
  • corelarea cu politicile sectoriale guvernamentale de dezvoltare; stimularea cooperarii interregionale, interne şi internationale, care contribuie la dezvoltarea economica şi care este in conformitate cu prevederile legale şi cu acordurile internationale incheiate de Romania.

Principiile care stau la baza elaborarii si aplicarii politicilor de dezvoltare regionala sunt:

  • Descentralizarea procesului de luare a deciziilor, de la nivelul central/guvernamental, spre cel al comunitatilor regionale;
  • Parteneriatul intre toti actorii implicati in domeniul dezvoltarii regionale;
  • Planificarea - proces de utilizare a resurselor (prin programe si proiecte) in vederea atingerii unor obiective stabilite;
  • Cofinantarea - contributia financiara a diversilor actori implicati in realizarea programelor si proiectelor de dezvoltare regionala.