Pin It

Majoritatea autorilor consideră că administraţia publică trebuie să exercite două misiuni de bază: executarea legii şi prestarea serviciilor publice.

Totuşi, considerăm că activitatea de prestare a serviciilor publice este mai importantă, dat fiind faptul că de îndeplinirea acestei datorii depinde gradul de satisfacere a necesităţilor sociale, pentru satisfacerea cărora şi există administraţia publică.

Or, executarea legii nu este decât un mijloc de realizare a scopului respectiv al administraţiei publice.

Mult timp se considera că prestarea serviciilor publice poate fi efectuată exclusiv de autorităţi publice. Totuşi, odată cu dezvoltarea societăţii, s-a descoperit că multe servicii publice pot fi prestate la fel de eficient, dacă nu chiar mai eficient, de persoane private.

Astfel, serviciile publice sunt organizate de autorităţile publice, fie centrale (guvern, ministere), fie locale (consilii locale, primării) şi pot fi oferite şi de organisme private atunci când prin prestarea lor se realizează un interes general.

Dată fiind importanţa serviciilor publice, e absolut imperativ ca administraţia publică să depună eforturi permanente în vederea creşterii calităţii serviciilor prestate.

În încheiere dorim să atragem atenţie asupra încă a unui aspect foarte important al prestării serviciilor publice. Este vorba despre satisfacerea necesităţilor populaţiei prin intermediul parteneriatului. Ideea principală a parteneriatului public-privat pentru administraţia publică este ca ea (administraţia publică) rămâne pe poziţia de conducere şi control, de reprezentanţă şi protejare a interesului general, în timp ce cedează gestionarea şi livrarea efectivă a serviciului public celor ce o pot face mai bine şi mai eficient.

Parteneriatul public-privat în prestarea serviciilor publice este valoros nu doar pentru partenerii însişi. Mult mai important apare acesta din punctul de vedere al utilizatorilor acestor servicii publice.