Pin It

Nici o organizaţie, publică sau privată, nu poate fi înţeleasă în afara analizei influenţelor pe care le exercită mediul asupra funcţionării ei..

Mediul organizaţiei publice este axat pe următoarele coordonate principale:

  1. Condiţii tehnologice: nivelul de cunoştinţe şi capacităţi ştiinţifice, de la comunicaţii şi transporturi la agricultură şi medicină. Este evident că nivelul de dezvoltare tehnologică afectează direct şi puternic funcţionarea organizaţiilor publice. O administraţie care are la dispoziţie tehnologii moderne poate funcţiona mult mai bine (este mai bine, spre exemplu, să ai o arhivă accesibilă electronic decât să cauţi în sacii de la subsolul instituţiei; este totodată preferabil să deţii reţele de calculatoare care să îţi permită o circulaţie rapidă a informaţiei). Trebuie însă precizat aici că acest lucru nu este suficient şi că existenţa tehnologiei în lipsa resursei umane capabile să o înţeleagă şi utilizeze la capacitatea necesară este la fel de importantă.
  2. Condiţii legale: legi, reglementări, caracteristici ale instituţiilor de specialitate, valori etc. Importanţa calităţii cadrului legal este imensă pentru administraţia publică, care este nevoită să îşi structureze obiectivele şi activitatea în funcţie de reglementările legale existente. Instanţele judecătoreşti pot analiza deciziile administrative şi suspenda pe cele pe care le consideră a fi în afara legii. Justiţia are posibilitatea de a limita abuzurile administraţiei (sau abuzurile împotriva administraţiei) şi de a stabili standarde şi precedente în ceea ce priveşte funcţionarea corectă a instituţiilor.
  3. Condiţii politice: caracteristici ale proceselor politice, ale instituţiilor politice, gradul de stabilitate politică. Importanţa mediului politic asupra administraţiei publice este evidentă – nu ne putem imagina că un aparat administrativ poate funcţiona eficace într-o ţară cu un sistem politic deficitar, bazat pe instabilitate, corupţie, violenţă, lipsa instituţiilor democratice sau o funcţionare defectuoasă a acestora.

Concluzia generală în ceea ce priveşte mediul politic este că administraţia publică este profund influenţată de acesta şi relaţia între cele două părţi este complexă; viziunea politică (sau lipsa acesteia) poate influenţa major funcţionarea pe termen lung a sectorului public, iar deciziile strategice pot fi luate de multe ori în afara sferei de influenţă a managerului public (chemat apoi să le aplice).

  1. Condiţii economice: Activitatea administraţiei este condiţionată de gradul de dezvoltare economică a societăţii (prosperitatea, nivelul inflaţiei, taxele, capitalul existent etc). În mod evident organizaţiile publice plasate într-o ţară dezvoltată din punct de vedere economic vor avea acces la resurse semnificative.

Totodată, o economie competitivă va influenţa profund atât modul de cheltuire a banilor publici cât şi percepţia cetăţeanului faţă de ceea ce semnifică un serviciu de calitate; acesta tinde să compare serviciilor publice cu cele private şi să aibă aşteptări mult mai mari în ceea ce priveşte calitatea.

  1. Condiţii demografice: Acestea se referă în principal la caracteristici ale populaţiei precum vârsta, sexul, rasa, religia, etnia etc. Toate aceste caracteristici pot să aibă un impact major asupra modului de funcţionare şi asupra structurării aparatului administrativ.
  2. Condiţii ecologice: caracteristici ale mediului, incluzând clima, caracteristicile geografice, poluarea, resursele naturale etc. Aceste elemente influenţează structurarea aparatului administrativ şi au o importanţă majoră în funcţionarea acestuia. Este suficient să amintim aici importanţa pe care administraţiile moderne o acordă problemei protecţiei mediului.
  3. Condiţiile culturale: se referă la valori predominante, atitudini, convingeri, cutume, procese de socializare privitoare la elemente precum structura familiei, practici politice, practici religioase etc. Toate aceste elemente sunt asimilate în discursul politic la nivelul „mentalităţilor” şi sunt extrem de importante în funcţionarea administraţiei. Tradiţiile istorice influenţează, uneori mai mult decât ne dăm seama, funcţionarea administraţiei moderne.