Pin It
 • Constituţia RM din 29.07.1994;
 • Legea cu privire la Guvern nr.136 din 07.07.2017 ;
 • Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15.10.1985;
 • Legea cu privire la administraţia publică locală nr.436 din 28.12.2006;
 • Legea privind descentralizarea administrativă nr.435 din 28.12.2006;
 • Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr.158 din 04.07.2008;
 • Legea privind transparenţa în procesul decizional nr.239 – XVI din 13.11.2008;
 • Legea privind accesul la informaţie nr. 982 – XIV din 11.05.2000;
 • Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr. 847-XIII din 24.05.96
 • Legea privind actele normative ale Guvernului şi ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale nr.317 din 18.07.2003;
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.201 din 11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova privind paginile oficiale ale autorităţilor administraţiei publice în reţeaua Internet nr. 668 din 19.06.2006;
 • Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la crearea Consiliului Naţional pentru Participare nr. 11 din 19.01.2010.