1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

Sistemul autorităţilor prin care se realizează administraţia publică îndeplineşte la nivel social global următoarele functii:

- mecanism intermediar de execuţie, ce are menirea de a organiza şi asigura execuţia legilor, în ultimă instanţă folosind autoritatea sau chiar constrângerea.

Este o funcţie principală determinată de poziţia pe care o are administraţia în raport cu puterea politică.

Această funcţie primară are mai multe componente şi anume:

- funcţia de pregătire (participare) la elaborarea deciziilor politice;

- funcţia de organizare a executării deciziilor politice;

- funcţia de executare în concret a deciziilor politice în conformitate cu prevederile legale;

- funcţia de asigurare a executării deciziilor politice, care se realizează fie din convingere, fie la nevoie, folosind forţa de constrângere;

- funcţia de purtător al nevoilor şi intereselor cetăţenilor în faţa autorităţilor competente.

 Această a doua funcţie principală are două componente secundare:

- funcţia de instrument de conservare a valorilor materile şi spirituale ale societăţii. Executarea  acestei funcţii asigură continuitatea şi perenitatea societăţii şi motivează acţiunile desfăşurate de autorităţile administraţiei publice în condiţiile statului de drept. Efectul negativ al acestei funcţii se manifestă prin spiritul refractar al administraţiei faţă de schimbările socio-economice, prin tendinţa de a menţine status quo-ul, prin imobilism.

- funcţia de organizare şi coordonare a măsurilor ce se impun, datorită transformărilor ce se produc inerent în evoluţia diferitelor componente ale societăţii, în special în structura sa economică.

Din analiza funcţiilor pe care le realizează autorităţile din sistemul administraţiei publice se pot desprinde următoarelecon concluzii:

  • problematica funcţiilor sistemului administraţiei publice este şi trebuie abordată din perspectivă pluridisciplinară;
  • sistemul administraţiei publice îndeplineşte funcţii cu caracter politic, legate de existenţa, organizarea şi funcţionarea statului şi a colectivităţilor locale, fără de care nu se poate concepe o societate modernă;
  • sistemul administraţiei publice realizează funcţii cu un pronunţat caracter de protecţie socială, atât la nivelul colectivităţile umane, cât şi la nivelul fiecărui cetăţean în parte;
  • sistemul de autorităţi al administraţiei publice asigură exercitarea funcţiilor specifice de comandă şi control social ale statului;
  • sistemul în exercitarea funcţiilor sale, trebuie să prevadă si să organizeze procesul de execuţie a legilor, să decidă, dar să şi pregătească variante de decizii pentru sitemul politic, să coordoneze procesul de execuţie şi, în sfârşit, să controleze întreaga activitate de punere în executare şi realizare valorilor politice.
Loading...