Pin It

Având în vedere tipul centralizat de organizare administrativă pe baza principiului subordonării ierarhice, se poate afirma că pe măsură ce urcăm pe treptele sistemului administrativ încep să predomine actele juridice cu caracter normativ, de conducere şi organizare, în timp ce pe treptele inferioare predomină activităţile de execuţie cu caracter concret ralizate prin acte individuale şi fapte sau operaţiuni tehnico-materiale fără caracter juridic.

În administraţia publică, funcţia juridică poate fi sintetizată în următoarele categorii de acţiuni: interpretarea legilor şi altor acte normative;  codificarea textelor. Redactarea proiectelor de decizii şi de documente este foarte importantă pentru că de claritatea şi corectitudinea textului depinde de eficienţa acestora, modul cum vor fi receptate de public şi vor fi respectate.  În ceea ce priveşte interpretarea legilor şi alte reglementări, personalul de specialitate are obligaţia de a încerca să clarifice intenţia legiuitorului în cazul în care textele care trebuie aplicate în activitatea curentă a administraţiei publice sunt neclare şi interpretativ formulate. Eventualele litigii sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti.

Teoria administraţiei publice actuale defineşte funcţiile sistemelor de administraţie publică pornind de la următoarele considerente tehnico-juridice:

- administraţia se organizează prin norme tehno-juridice proprii într-un sistem de autorităţi, instituţii, servicii şi agenţi publici;

- administraţia se manifestă ca o formă tehno-juridică a vieţii publice în virtutea faptului că organizează, conduce, reglementează viaţa socială la nivel statal sau local;

- fiecare unitate administrativ-teritorială, în calitate de persoană juridică, îşi crează propriile instituţii, servicii şi agenţi publici.

Organizarea în sistem a autorităţilor administraţiei publice este necesară pentru realizarea unor funcţii tehnice, cum sunt:

- să pregătească variante şi să decidă cu privire la modalităţile în care se exercită puterea politică;

- să elaboreze norme tehnico-juridice pentru reglementarea unor situaţii speciale, pentru organizarea serviciilor proprii, pentru prestarea lucrărilor de interes public sau pentru înfiinţarea unor instituţii de asistenţă şi protecţie socială;

- să organizeze procesul de executare în concret a legilor şi a celorlalte acte normative şi să coordoneze procesul de execuţie;

- să controleze întreaga activitate de punere în executare şi realizare valorilor politice şi să aplice măsuri de corecţie în cazul abaterii de la aceste obiective.