Pin It

Dezvoltarea locală se află la intersecţia diferitelor domenii de intervenţie publică: politicile urbane, politicile de amenajare a teritoriului, descentralizare, politici industriale, politici sociale. Intervenţiile economice locale pot avea şi alte obietive decât dezvoltarea locală.

Distincţia dintre dezvoltarea locală şi politicile de dezvoltare locală este cu atat mai greu de stabilit cu cât fenomenul de dezvoltare locală poate apărea şi în  mod spontan, fără nicio formă de intervenţie publică sau din contră, intervenţia publică organizată poate fi fără efect asupra dezvoltării locale.

Frontiera dintre dezvoltarea locală spontană şi cea organizată este în cele mai multe cazuri greu de stabilit. Nu putem vorbi de dezvoltare locală fara a ţine seama de politicile de dezvoltare locală şi viceversa.

Politicile de dezvoltare economică locală apar ca un element de dinamică al noilor politici urbane. După anul 1990 s-a făcut remarcată evoluţia politicilor urbane, sub impactul importanţei acordate aspectului social urban şi al dezvoltării economice urbane. Centrele urbane au căutat întotdeauna să  atragă tehnologii de vârf prin  dezvoltarea de mari proiecte imobiliare şi a infrastructurii.

Legătura dintre dezvoltarea locală şi amenajarea teritoriului rezidă din  faptul ca ambele caută să influenţeze localizarea întreprinderilor şi implicit a locurilor de muncă. Astfel, reafirmarea şi redefinirea politicii de amenajare a teritoriului trebuie să  facă din  aceasta o politică de aparare a locurilor de muncă în  zonele cele mai atinse de criză.

Pe de altă parte, există legături strânse între dezvoltarea locală şi descentralizare, care sunt  raporturi directe, de influenţă reciprocă. Astfel, recunoaşterea dezvoltării locale se înscrie în  logica descentralizării, care trebuie concepută nu numai ca o reformă politică şi juridică, ci şi ca o politică economică. Este vorba de a favoriza o mai bună adaptare a serviciilor publice la nevoile utilizatorilor, de a oferi decidenţilor relee de comunicare mult mai accesibile, de a ţine cont de diversitatea situaţiilor, concomitent cu luarea în  considerare a riscului de accentuare a inegalitatilor dintre diferitele zone ale ţării şi cu menţinerea viziunii de ansamblu asupra teritoriului naţional.

Politicile de dezvoltare locale ce au ca scop principal susuţinerea întreprinderilor la nivel local se găsesc, de asemenea, în  relaţie directă şi cu politicile industriale.

Astfel, dezvoltarea locală privită ca un rezultat al strategiilor coerente la scară locală nu este nici incompatibilă, nici opusă politicilor industriale tradiţionale, ci mai degrabă ea trebuie să constituie un complement al acestora în  susţinerea IMM-urilor şi în  crearea de noi întreprinderi.

În  aceasta optică, autoritaţile publice trebuie să  aibă un rol de animare economică şi socială, care trebuie să se sprijine pe cunoaşterea proiectelor, pe difuzarea informaţiei şi pe coordonarea tuturor factorilor implicaţi