Pin It
1. Relaţia cu administraţia centrală

Relaţia cu administraţia centrală a cunoscut o ameliorare semnificativă după alegerile din 1996, prin venirea la putere a unui guvern care a adus o recunoaştere deschisă rolului ONG-lor. Astfel în această perioadă la nivel central au funcţionat două structuri:

  • Biroul pentru societatea civilă – de la nivelul preşedinţiei României, care a avut menirea de a asigura fluxul de informaţiei între sector şi guvern, de a consulta ONG-le asupra problemelor relevante şi de a oferi oportunităţi de a-şi face cunoscută poziţia de către guvern.
  • Biroul pentru relaţia cu ONG-urile – existent la nivelul guvernului, misiunea acestuia fiind de a coordona eforturile legislative cu privire la ONG-uri şi de a sprijini reţeaua naţională a responsabililor pentru relaţia cu ONG-uri.

Numirea liderilor şi experţilor ONG-lor  în poziţii guvernamentale a dus la înţelegerea reciprocă mai bună a rolurilor, puterii şi limitelor acestora şi a creat un cadru de comunicare mai deschis între administraţie şi sector. Mai mult, crearea acestor structuri de facilitare a dialogului diminuează vulnerabilitatea sectorului la schimbările conducerii politice. În această perioadă pe lângă cele două structuri a existat un grup consultativ de experţi neguvernamentali pe lângă ministere care îşi făcea simţită poziţia în diverse probleme legate de ONG-uri. La nivel informal au loc consultări frecvente între reprezentanţi guvernamentalişti principalele ONG-uri de la nivel naţional cu precădere asupra chestiunilor de mare interes pentru ONG-uri (de tip legislaţie, reprezentarea sectorului neguvernamental) decât asupra chestiunilor sub-sectoriale (strategii de dezvoltare în domeniile respective, finanţare).

2  Relaţia cu administraţia locală

Obstacolele principale în calea dezvoltării unor relaţii consistente între autorităţile locale şi ONG-uri sunt determinate de trei factori.

Mai întâi, trebuie remarcat că rolul ONG-lor nu este cunoscut de aleşii locali. În general, ONG-le sunt sprijinite numai dacă activităţile lor se integrează în strategiile de dezvoltare locală, rareori elaborate prin consultarea ONG. Reprezentanţii locali pentru relaţia cu ONG-uri au limite determinate de timp disponibil pentru ONG-uri . Se manifestă o lipsă generalizată de înţelegere sau implicare la nivel instituţional intern din partea autorităţilor competente apte să pună în vigoare prevederile legale necesare implementării cooperării dintre ONG-uri şi autorităţile locale.

În al doilea rând din cauza procesului lent de descentralizare autorităţile locale au puteri şi fonduri limitate.

În al treilea rând se constată un nivel scăzut de dezvoltare a abilităţilor personalului de la nivelul administraţiei locale care este expus într-o măsură mai mică la noi modalităţi de gândire şi organizare a muncii comparativ cu cel al ONG-lor.

Sugestii pentru îmbunătăţirea relaţiilor dintre autorităţile locale şi ONG-uri:

  • introducerea unor programe speciale de familiarizare a autorităţilor locale cu noile prevederi legale
  • folosirea prevederilor din cadrul procesului de aderare la U.E. care pun accent pe stimularea cooperării dintre ONG-uri şi autorităţile locale,
  • dezvoltarea abilităţilor, atitudinilor şi practicilor funcţionarilor publici în dezvoltarea şi managementul proiectelor.
3. Relaţia cu mediul de afaceri

          

 Relaţiile cu mediul de afaceri par să fie fundamental axate pe sprijin financiar sau în bunuri (servicii) în schimbul publicităţii. S-a mers mult mai încet în ceea ce priveşte stabilirea sau menţinerea unui dialog cu mediul de afaceri sau cu autorităţile locale asupra chestiunilor de interes pentru dezvoltarea locală. În anumite cazuri, unele ONG-ui, cum ar fi cele din domeniul dezvoltării locale, au dezvoltat programe care reunesc toţi actorii comunitari. În alte cazuri, ONG-uri sau voluntari străini au derulat proiecte menite să dezvolte un mediu de afaceri responsabil social sau cooperarea acestuia cu ONG-uri. Date fiind dificultăţile economice actuale, mediul de afaceri se orientează mai degrabă spre supravieţuire decât spre dezvoltarea relaţiilor comunitare.