Pin It

Urbanism și amenajare a teritoriului - este un complex de cunoștințe stiințifice, tehnice, funcționale, estetice care servesc la satisfacerea unor necesități a colectivelor umane.

Urbanismul și amenajarea teritoriului are în vedere amenajarea :

 • mediului natural - teren, apă, aer, faună, floră;
 • mediului antropic - material sau construit.

Urbanism - este coordonarea activităților din interiorul localităților (fie rurale sau urbane). Reprezintă arta de a concepe, a proiecta, a construi, a exploata, a intreține, a dezvolta, a reconstrui și a menține orice tip de asezare umană.

Amenajare a teritoriului - este coordonarea activităților din teritoriul cuprins între localități incluzînd parțial sau total și teritoriul din localități. Reprezintă expresia spațială a politicilor economice, demografice, culturale, sociale și ecologice în vederea dezvoltării echilibrate și durabile a întregului teritoriu examinat sau a unei țări.

Documentația de proiectare pentru amenajarea teritoriului este următoarea:

 • plan de amenajare a teritoriului național (PATN);
 • plan de amenajare a teritoriului zonal (PATZ);
 • plan de amenajare a teritoriului raional (PATR);
 • plan de amenajare a teritoriului local (PATL).

Documentația de proiectare pentru urbanism este următoarea:

 • plan urbanistic general (PUG) - se referă la întregul teritoriu al unei localități;
 • plan urbanistic zonal (PUZ) - se referă la o anumită zonă dintr-o localitate;
 • plan urbanistic în detaliu (PUD) - se referă la un obiectiv în parte sau la un grup de obiective.

Cadrul normativ pentru urbanism și sistematizare a teritoriului este următorul:

 1. Cartea Europeană a amenajării teritoriului adoptată de consiliul Europei în 1993;
 2. Schema de dezvoltare a spațiului comunitar adoptat în anul 1999 de către consiliul Europei;
 3. Legea urbanismului și amenajării teritoriului nr. 185 din 17 mai 1996;
 4. Regulamentul general de urbanism și amenajare a teritoriului.

Obiectivele principale ale amenajării teritoriului:

 • dezvoltarea socio - economică a zonelor și regiunilor (se referă la migrație);
 • ameliorarea cadrului de viață (se referă la ridicarea standardelor la cererea și necesitatea populației);
 • gestiunea responsabilă a resurselor naturale și protecția mediului;
 • protecția resurselor naturale;
 • reducerea și eliminarea poluării;
 • reconstrucția peisajelor degradate;
 • utilizarea rațională a terenurilor.

Amenajarea teritoriului spre deosebire de urbanism (amplasarea fizică a cladirilor) are un profund conținut economic:

 • amplasarea zonelor de locuit în raport cu industria;
 • distribuția în teritoriu a activităților productive;
 • amplasarea rețelelor de transport;
 • amplasarea locurilor de muncă în raport cu locuirea.

Sunt cunoscute 3 etape de deservire a populației:

 1. deservire a necesităților zilnice;
 2. deservire a necesităților episodice;
 3. deservire a necesităților periodice.