Pin It

MINISTERUL PUBLIC

Secţia de combatere a corupţiei şi a criminalităţii organizate din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă - structură specializată în acest domeniu la nivel naţional coordonează şi controlează activitatea structurilor teritoriale specializate în acest domeniu, înfiinţate prin Legea nr. 78/2000, respectiv, servicii în cadrul parchetelor de pe lângă curţile de apel şi birouri în cadrul parchetelor de pe lângă tribunale.

In scopul efectuării cu celeritate şi în mod temeinic a activităţilor de descoperire şi de urmărire a infracţiunilor de corupţie şi a infracţiunilor asimilate acestora, legea prevede obligaţia organelor care au competenţe legale în descoperirea şi urmărirea acestor infracţiuni de a delega, pe timp de un an, la cererea procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie, numărul necesar de persoane specializate în acest domeniu, pentru a îndeplini sub directa conducere, supravegherea şi controlul nemijlocit al procurorilor din structurile specializate actele

procesuale conferite de lege. Aceste prevederi au fost transpuse în practică prin constituirea de echipe mixte, în baza protocoalelor semnate cu Ministerul de Interne şi Ministerul Finanţelor Publice, din acestea făcând parte ofiţeri de poliţie şi specialişti în domeniile financiar, bancar şi vamal.

Parchetul Naţional Anticorupţie (a se vedea O.U.G. nr.43\2002) MINISTERUL DE INTERNE

La nivelul Inspectoratului General al Poliţiei funcţionează Direcţia Poliţiei Economico

 • Financiare, în cadrul căreia există un serviciu specializat de combatere a corupţiei. De asemenea, la nivelul Inspectoratelor judeţene de poliţie funcţionează servicii ale poliţiei economico - financiare, în cadrul cărora există, birouri de combatere a corupţiei.

Atribuţii principale:

 • identificarea persoanelor care sunt predispuse sau comit fapte de corupţie, având în vedere funcţia pe care o deţin, locurile şi mediile pretabile comiterii acest gen de infracţiuni;
 • identificarea persoanelor care au acumulat bunuri şi valori pe care nu le pot justifica, având în vedere veniturile realizate ca urmare a muncii prestate într-o funcţie publică ori asimilată acesteia;
 • culegerea şi schimbul de informaţii cu alte structuri informative despre funcţionari publici sau alţi salariaţi care sunt predispuşi la comiterea acestui gen de infracţiuni;
 • efectuarea de acte premergătoare, în condiţiile legii, în scopul transformării informaţiilor în mijloace de probă în cadrul unor dosare penale;
 • organizarea şi prinderea în flagrant împreună cu procurorul, a persoanelor care comit infracţiuni de corupţie;
 • efectuarea unor activităţi de cercetare penală în cazul infracţiunilor de competenţa poliţiei.

În cadrul Ministerului de Interne funcţionează şi Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă care are atribuţii de prevenire şi combatere a corupţiei în rândul cadrelor ministerului.

MINISTERUL JUSTITIEI

Direcţia pentru relaţia cu Ministerul Public şi de Prevenire a Criminalităţii şi a Corupţiei asigură legătura funcţională cu Ministerul Public privind activitatea de urmărire penală a parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti precum şi coordonarea acţiunilor de prevenire a criminalităţii.

Atribuţii principale:

 • examinează legalitatea şi temeinicia cererilor formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie privind avizarea cercetării, reţinerii, arestării, percheziţiei şi trimiterii în judecată a procurorilor, judecătorilor, notarilor şi executorilor judecătoreşti;
 • examinează legalitatea şi temeinicia cererilor formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie privind avizarea cererilor de ridicare a imunităţii parlamentare.
 • colaborează cu organisme ministeriale, guvernamentale sau naţionale care au atribuţii în domeniul prevenirii criminalităţii şi a corupţiei, cu alte direcţii din minister sau cu Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie;
 • colaborează cu Direcţia programe şi prognoze în negocierea, implementarea şi monitorizarea programelor internaţionale de asistenţă tehnică şi finanţare pentru sistemul justiţiei, în domeniul prevenirii criminalităţii şi a corupţiei;
 • efectuează studii şi analize periodice cu privire la fenomenul infracţional, la cauzele şi condiţiile care determină sau favorizează săvârşirea infracţiunilor, a dinamicii producerii acestora, colaborând cu Secţia de combatere a corupţiei şi criminalităţii organizate, precum şi cu Secţia de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi cu Direcţia programe şi prognoze din minister. Pe baza datelor obţinute, împreună cu cele două secţii sus-menţionate, ori de câte ori este necesar, elaborează programe de măsuri pentru prevenirea şi combaterea criminalităţii şi a corupţiei prin mijloace specifice pe care le prezintă spre aprobare ministrului justiţiei;

Tot în cadrul Ministerului Justiţiei există Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţieacţionează în direcţia cunoaşterii şi prevenirii fenomenului corupţiei. În acest sens sunt avute în vedere următoarele categorii de informaţii:

 1. Acte de corupţie ce au în vedere neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a îndatoririlor de serviciu ce pot duce la producerea unor evenimente în sistemul penitenciar:
 • cetăţeni români sau străini preocupaţi în crearea de relaţii în rândul cadrelor din sistemul penitenciar (pretabile la acţiuni de corupere);
 • legături ale personalului administraţiei penitenciare cu persoane din lumea interlopă ori cu alţi infractori;
 • folosirea unor deţinuţi în scopuri personale;
 • pretinderea sau primirea unor foloase necuvenite în scopul uşurării regimului de deţinere.
 1. Orice alte informaţii obţinute accidental, care se referă la acte de corupere, a unor persoane din domeniile: administraţiei de stat, justiţie, parchet, medici aparţinând IML etc.

CORPUL DE CONTROL AL PRIMULUI - MINISTRU

Prin decizia Primului - Ministru nr. 265 din 3 mai 2001, au fost stabilite atribuţiile şi organizarea internă a Corpului de Control a Primului-Ministru.

În ceea ce privesc atribuţiile legate de prevenirea corupţiei şi a criminalităţii organizate pot fi menţionate următoarele:

 • controlează şi verifică activităţile şi acţiunile care pot avea legătură cu corupţia şi criminalitatea organizată;
 • analizează şi verifică activitatea organelor de control din ministere şi din instituţiile subordonate Guvernului;
 • verifică modul de derulare a unor operaţiuni financiar bancare şi de asigurări aflate în neconcordanţă cu prevederile legale şi care sunt în legătură cu fapte săvârşite de funcţionari publici;

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale Corpul de Control este structurat în cinci direcţii:

 • Direcţia control, privatizare - post privatizare şi aplicare a mecanismelor economiei de piaţa;
 • Direcţia control al faptelor de corupţie şi criminalitate organizată;
 • Direcţia control a modului de contractare şi utilizare a fondurilor şi creditelor internaţionale acordate României;
 • Direcţia control ministere şi alte instituţii din subordinea Guvernului;
 • Direcţia control instituţii şi persoane cu regim jurisdicţional special.

Activitatea Corpului de control este coordonată de un secretar de stat ce are în subordine un director general care îndrumă activitatea direcţiilor.