Pin It

Toate datele şi sursele arată o creştere în număr, influenţă şi puteri discreţionare a birocraţiei. Aceasta poate fi pusă pe seama mai multor factori, dar evoluţia rămâne ca o constantă a evenimentelor politice, economice şi a schimbărilor sociale. Alte cauze ale acestei dezvoltări sunt ambiţiile materiale ale birocraţilor, alianţa dintre diferitele grupuri de interese şi birocraţi şi ca rezultat al competiţiei economice internaţionale şi cerinţelor capitalismului.

Aceste explicaţii nu sunt consistente pentru toate ţările. Totuşi, existenţa unui sistem birocratic mai mare şi mai complex apt pentru a îndeplini din ce în ce mai multe funcţii este lesne de înţeles.

Toate teoriile moderne ale birocraţiei încă stau în umbra lui Max Weber. El vedea birocraţia ca fiind raţională şi eficientă, dar teoriile moderna încearcă să demonstreze disfuncţionalitatea acestui sistem.

Această schimbare de teorii are mult de a face cu schimbările în rolul guvernului şi dacă birocraţia nu va fi restructurată, aceste teorii vor rămâne nefolositoare.

Teoria lui Max Weber se baza pe distincţia dintre administrativ şi politic, el văzând birocraţia ca un instrument eficient pentru aplicarea politicilor publice cu precizie şi consistenţă.

Raţionalitatea constă în aplicarea cu o tehnică precisă a unor standarde legale şi financiare, ceea ce putea fi realizat organizatoric printr-o ierarhie de funcţii şi detaşarea birocraţilor de orice interes personal.

Această teorie a rămas depăşită din două puncte de vedere. În primul rând exercitarea birocratică a puterilor discreţionare a crescut enorm, ea beneficiind de un puternic suport financiar, legal şi politic, iar deciziile luate sunt de multe ori benefice pentru anumite grupuri. În al doilea rând mediul politic al birocraţiei moderne a fost transformat de capacitatea slăbită a conducerii politice de a controla şi direcţi ona birocraţia de sus în jos şi de presiunile politice complexe şi variate care înconjoară agenţiile birocratice.

Modelul weberian nu permite apariţia acestor legături între grupurile birocratice şi agenţii. În acelaşi timp creşterea atitudinilor individualiste şi antitotalitariste ale oficialilor slăbeşte disciplina sistemului ierarhic.