Pin It

Conţinutul principal al procesului decizional îl reprezintă selectarea unei alternative dintre cele aflate la dispozitia decidentului. Într-un demers analitic, se pot stabili următoarele elemente proprii oricărui proces decizional:

 1. a) Obiectivul sau obiectivele deciziei. Obiectul unui proces decizional este reprezentat de nivelul propus a fi realizat pentru un anumit criteriu.
 2. b) Decidentul (individual sau colectiv). Este cel care selectează una dintre variantele posibile.

         Pentru a putea elabora decizii de calitate, e necesar ca decidentul să îndeplinească un minim de condiţii:

 • să dispună de autoritate în domeniul în care urmează să ia decizii;
 • să stie să lucreze cu oamenii;
 • să practice un stil managerial adecvat situaţiilor cu care se confruntă organizaţia.
 1. c) Mulţimea variantelor decizionale (alternativele, strategiile). Identificarea şi stabilirea acestora constituie o etapă de maximă importanţă în fundamentarea deciziei. Omiterea unor variante posibile sau includerea în lista acestora a unor variante nerealizate pentru organizaţie, poate afecta de la început calitatea deciziei.
 2. d) Mulţimea criteriilor decizionale. Este reprezentată de punctele de vedere ale decidentului, cu ajutorul cărora acesta izoleaza aspecte de realitati din organizatie în cadrul procesului decisional.Criteriile de decizie se caracterizează prin mai multe niveluri corespunzătoare diferitelor variante si/sau stări ale condiţiilor obiective. Toate aceste niveluri pot constitui obiective posibile de realizat din punctul de vedere al criteriului respectiv. Luarea în considerare intr-o situaţie decizională a mai multor criterii trebuie să se faca tinand cont de posibilitatea analizarii şi sintetizarii criteriilor, precum şi de interferenta acestora.
 3. e) Mulţimea consecinţelor criteriilor de apreciere. Prin analiza fiecărei variante posibile în raport cu fiecare criteriu de aplicare, se obţine un anumit nivel al criteriului pentru fiecare variantă.
 4. f) Starea naturii (stări de condiţii obiective). Ea explică ansamblul condiţiilor interne şi externe ale organizaţiei care sunt influenţate sau influenţează decizia cadrului de conducere.
  g) Timpul. Este considerat de cei mai mulţi teoreticieni ca o altă componentă a procesului decizional, însa, în sensuri diferite: trecerea timpului de la adoptarea până la aplicarea deciziei, între momentul colectării informaţiilor, al elaborării şi executării deciziei etc.