Pin It

Orice instituţie, fie ea publică sau privată, care doreşte să implementeze un program de voluntariat trebuie să emită o cerere prin care îşi manifestă dorinţa de a colabora cu voluntari. După aceea, voluntarii trebuie să fie instruiţi cu privire la misiunea, structura, obiectivele şi activităţile instituţiei respective, să fie informaţi cu privire la drepturile şi obligaţiile lor, şi de asemenea, să fie înştiinţaţi cu privire la regulamentele interne.

            După acest prim pas, organizaţia, instituţia, asociaţia etc. trebuie să încheie un contract cu voluntarul pe termen determinat sau nedeterminat, în baza căruia i se poate elibera un Certificat de Voluntariat pe care o mai găsim şi sub denumirea de Adeverinţă.[1]

            ,,Astfel, drepturile pe care voluntarul le are şi pe care instituţia trebuie să le respecte şi care trebuie să se regăsească în Contractul de Voluntariat sunt următoarele:

 1. Dreptul la o supervizare adecvată;
 2. Dreptul de a fi informat corect şi precis în legătură cu organizaţia, politica, oamenii şi programele organizaţiei;
 3. Dreptul de a desfășura activități pe care să fii capabil să le realizezi;
 4. Dreptul de a fi încredințat unui tutore care să te sprijine;
 5. Dreptul de a fi informat corect și precis în legătură cu organizația și activitățile pe care aceasta le desfășoară;
 6. Dreptul de a fi orientat și pregătit pentru activitate;
 7. Dreptul de a fi recunoscut ca membru al echipei;
 8. Dreptul de a fi tratat cu respect, demnitate și apreciere;
 9. Dreptul de a avea condiții corespunzătoare de muncă;
 10. Dreptul de a nu fi discriminat;
 11. Dreptul de a primi feedback pentru activitatea desfășurată și sugestii de îmbunătățire;
 12. Dreptul de a-ți expune propriile argument și de a veni cu propuneri de îndeplinire a activităților;
 13. Dreptul de a-ți fi respectată integritatea mentală și fizică;
 14. Dreptul de refuza sarcinile pe care nu te simți în stare să le duci la bun sfârșit;
 15. Dreptul de a realiza activitățile care ți-au fost propuse, fără a fi exploatat.”[2]

,,Aceste drepturi sunt urmate de obligaţiile voluntarului care trebuie să le respecte, şi anume:

 1. De a considera voluntariatul ca un angajament serios;
 2. De a comunica aptitudinile şi posibilităţile reale de care dispui;
 3. De a oferi informaţii în legătură cu programul disponibil, cum poate fi contactat;
 4. De a-ți demonstra angajamentul, seriozitatea și responsabilitatea față de organizație;
 5. De a fi dispus să înveţi;
 6. De a fi o persoană de încredere și constantă în responsabilitățile tale;
 7. De a accepta doar activităţi cărora le poți face faţă;
 8. De a duce la bun sfârșit sarcinile asumate;
 9. De a respecta confidenţialitatea;
 10. De a acţiona într-o manieră profesionistă în relaţia cu beneficiarii organizaţiei;
 11. De a-ți recunoaşte şi declara limitările;
 12. De a respecta datele limită şi de a informa organizația în caz de absență;
 13. De a adera la politicile organizației și de a urma procedurile și îndrumările;
 14. De a aduce problemele de interes în atenția coordonatorului;
 15. De a consulta persoana potrivită sau coordonatorul de voluntari cu privire la diferitele probleme sau pentru îndrumare;
 16. De a menţine o abordare flexibilă a îndatoririlor;
 17. De a fi punctual;
 18. De a furniza o bună calitate a serviciilor oferite;
 19. De a manifesta respect față de ceilalți membrii din organizație și d a-i sprijini atunci când au nevoie;
 20. De a oferi feedback constructiv şi sugestii coordonatorului și de a primi feedback de la acesta pentru a mări eficienţa;
 21. De a acţiona într-o manieră responsabilă şi onestă în toate situaţiile, inclusiv respectând mediul de lucru şi orice echipament folosit;
 22. De a refuza cadouri, recompense financiare sau sugestii din partea beneficiarilor.”[3]

Fiecare drept, dar şi obligaţie trebuie respectate pentru o bună colaborare între voluntar şi insituţia gazdă. Orice Contract de Voluntariat trebuie însoţit de Fişa Voluntarului care trebuie să fie elaborate de către organizaţia-gazdă.

De asemenea, pentru aplicarea legii 78/2014, adică cea a voluntariatului, în fiecare organizaţie, instituţie, asociaţie etc care doreşte să desfăşoare un program de voluntariat, trebuie să aibă următoarele documente: regulament intern, contract de voluntariat, fişa voluntarului, fişei de protecţie a voluntarului, existent unui registru al voluntarilor şi adeverinţe de voluntariat.

 

[1] Legea Nr. 78/2014 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, ART 10, paragrafele 3 şi 5

[2] Legea Nr. 78/2014 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, ART 12

[3] Legea Nr. 78/2014 din 24 iunie 2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, ART 13