Pin It

Funcţionarii publici (conform Codului administrativ, OUG nr. 57 /2019) Funcţionarul public este persoana numită, în condiţiile legii, într-o funcţie publică.[1]Persoana care a fost eliberată din funcţia publică şi se află în corpul de rezervă al funcţionarilor publici îşi păstrează calitatea de funcţionar public.

Totalitatea funcţionarilor publici din cadrul autorităţilor administrative autonome şi din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice din administraţia publică centrală şi locală constituie corpul funcţionarilor publici.

Funcţionarii publici sunt debutanţi sau definitivi.

 • Pot fi numite funcţionari publici debutanţi persoanele care au promovat concursul pentru ocuparea unei funcţii publice de grad profesional debutant.
 • Pot fi numiţi funcţionari publici definitivi:
  1. funcţionarii publici debutanţi care au efectuat perioada de stagiu prevăzută de lege şi au obţinut rezultat corespunzător la evaluare;
  2. persoanele care intră în corpul funcţionarilor publici prin concurs şi care au vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice de minimum un an.

În categoria funcţionarilor publici se cuprind:

 • înalţii funcţionari publici
 • funcţionarii publici de conducere
 • funcţionarii publici de execuţie

Categoria înalţilor funcţionari publici cuprinde persoanele care sunt numite în una dintre următoarele funcţii publice:

 1. secretar general al Guvernului şi secretar general adjunct al Guvernului;
 2. secretar general din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
 3. prefect;
 4. secretar general adjunct din ministere şi alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;
 5. subprefect;
 6. inspector guvernamental.

Categoria funcţionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite în una dintre următoarele funcţii publice:

 1. director general şi director general adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
 2. director şi director adjunct din aparatul autorităţilor administrative autonome, al ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
 3. director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile administrativ-teritoriale, în cadrul instituţiei prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale şi al instituţiilor publice subordonate acestora, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
 4. şef serviciu, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia;
 5. şef birou, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia.

Funcţia publică de secretar general al unităţii administrativ-teritoriale, respectiv cea de secretar general al subdiviziunii administrativ-teritoriale sunt funcţii publice de conducere specifice.

Categoria funcţionarilor publici de execuţie cuprinde:

 1. funcţionari publici de execuţie din clasa I - persoanele numite în următoarele funcţii publice generale: consilier, consilier juridic, auditor, expert, inspector, consilier achiziţii publice, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acestora;
 2. funcţionari publici de execuţie din clasa a II-a - persoanele numite în funcţia publică generală de referent de specialitate, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia;
 3. funcţionari publici de execuţie din clasa a III-a - persoanele numite în funcţia publică generală de referent, precum şi în funcţiile publice specifice asimilate acesteia.

Funcţiile publice de execuţie sunt structurate pe grade profesionale, după cum urmează:

 1. superior, ca nivel maxim;
 2. principal;
 3. asistent;

Pentru dezvoltarea unui corp de funcţionari publici profesionist, stabil şi imparţial şi pentru crearea unei evidenţe necesare gestiunii personalului plătit din fonduri publice este înfiinţată şi funcţionează, în subordinea ministerului cu atribuţii în domeniul administraţiei publice, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică.

 

[1] Funcţia publică reprezintă ansamblul atribuţiilor şi responsabilităţilor, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administraţia publică centrală, administraţia publică locală şi autorităţile administrative autonome.