Pin It

Cunoaştem cîteva modele de tipologizare a instituţiei.

Unul a fost oferit de Talcott Parsons în monografia "Structura şi procesele în societatea modernă" (1969). Potrivit lui Parsons, structurile organizaţionale pot fi clasificate în trei niveluri: tehnic, administrativ şi instituţional. La primul nivel el a referit organismele sociale lucrative, la cel de-al doilea - organele de administrare publică. Nivelul instituţional e definit de Parsons ca unul "ce afectează condiţiile de stabilire şi de valorificare a resurselor de legitimare a entităţii sociale" (1988: 87).

Tipologizarea mai recentă a instituţiei propusă de Colagiovanni are drept criteriu finalitatea entităţii sociale. în conformitate cu acest factor el clasifică instituţiile în următoarele tipuri:

  • familială;
  • educativă;
  • economică;
  • politică;
  • confesională;
  • recreativă (Colagiovanni, 1988: 146-147).