Pin It
  • Guvernul este autoritatea publică care exercită şi reprezintă puterea executivă în Republica Moldova.
  • Guvernul asigură realizarea politicii interne şi externe a statului şi exercită conducerea generală a administraţiei publice.
  • În exercitarea atribuţiilor, Guvernul se conduce de programul său de activitate, acceptat de Parlament prin acordarea votului de încredere la învestitura Guvernului.
  • Guvernul este responsabil de activitatea sa în faţa Parlamentului. Membrii Guvernului poartă răspundere pentru domeniile de activitate de care sunt responsabili şi pentru activitatea Guvernului în ansamblu.