Pin It
 1. economie;
 2. afaceri externe şi integrare europeană;
 3. ocrotirea sănătăţii, protecţie socială şi raporturi de muncă, familie;
 4. justiţie, afaceri interne, ordine publică şi protecţie civilă
 5. reintegrare teritorială;
 6. finanţe publice, relaţii fiscale şi vamale
 7. educaţie, ştiinţă, inovaţii, cultură, tineret şi sport
 8. dezvoltare regională şi construcţii
 9. protecţia mediului înconjurător şi resursele naturale j) agricultură, dezvoltare rurală şi siguranţa alimentelor k) apărare şi securitate naţională;
 10. l) securitate şi eficienţă energetică m) tehnologia informaţiei, transport şi infrastructură; n) servicii publice; o) demografie, migraţie şi azil;
 11. p) protecţia consumatorului, calitatea produselor şi serviciilor; q) raportare, evidenţă şi statistică;