Pin It
  • După consultarea fracţiunilor parlamentare, Preşedintele Republicii Moldova desemnează un candidat pentru funcţia de Prim-ministru.
  • Candidatul pentru funcţia de Prim-ministru va cere, în termen de 15 zile calendaristice de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului de activitate şi a întregii liste a Guvernului.
  • Programul de activitate şi lista Guvernului se dezbat în şedinţa Parlamentului. Acesta acordă încredere Guvernului cu votul majorităţii deputaţilor aleşi.
  • În baza votului de încredere acordat de Parlament, Preşedintele Republicii Moldova numeşte Guvernul prin decret, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data aprobării de către Parlament a hotărârii privind acordarea votului de încredere.
  • În termen de cel mult 3 zile calendaristice de la data emiterii decretului privind numirea Guvernului, membrii Guvernului depun individual, în faţa Preşedintelui Republicii Moldova, jurământul al cărui text este prevăzut de art.79 alin. (2) din Constituţie.