Pin It

Exercitarea mandatului Guvernului

  • Guvernul îşi exercită mandatul din ziua depunerii jurământului de către membrii săi în faţa Preşedintelui Republicii Moldova şi până la data validării alegerilor pentru un nou Parlament.
  • Din ziua validării alegerilor pentru un nou Parlament, Guvernul este limitat în exercitarea atribuţiilor sale, decât doar în gestionarea curentă a treburilor publice

Structura si lista Guvernului

1) Guvernul este alcătuit din: a) Prim-ministru; b) prim-viceprim-ministru; c) viceprim- miniştri; d) miniştri; e) alţi membri stabiliţi prin lege organică.

  • Persoanele stabilite de alin. (1) lit. e) devin membri ai Guvernului de drept, în baza funcţiei deţinute, conform legii organice aplicabile, şi nu trebuie incluşi în lista Guvernului prezentată Parlamentului în vederea obţinerii votului de încredere.
  • Lista Guvernului, prezentată Parlamentului de candidatul pentru funcţia de Prim-ministru în vederea obţinerii votului de încredere, include lista candidaţilor la funcţia de membru al Guvernului şi lista ministerelor. La elaborarea listei candidaţilor la funcţia de membru al Guvernului, candidatul la funcţia de Prim-ministru urmează să ţină cont de legislaţia în domeniul asigurării egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei, corelate cu criteriile de profesionalism şi de merit.
  • Prim-ministrul poate să solicite Parlamentului, în perioada exercitării mandatului, modificarea listei ministerelor în cazul necesităţii constituirii, reorganizării sau dizolvării acestora. Parlamentul se expune asupra solicitării Prim-ministrului privind modificarea listei ministerelor prin adoptarea unei hotărâri cu votul majorităţii deputaţilor.