Pin It

Funcţia de membru al Guvernului încetează în caz de demisie, de revocare, de incompatibilitate sau de deces.

  • Membrul Guvernului este în drept să demisioneze din funcţie.
  • Demisia din funcţia de membru al Guvernului, cu excepţia demisiei din funcţia de Prim- ministru, se prezintă în scris Prim-ministrului şi devine irevocabilă din momentul acceptării cererii de demisie, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la data depunerii.
  • Cererea de demisie din funcţia de membru al Guvernului se aduce la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova de către Prim-ministru. Preşedintele Republicii Moldova ia act de cererea de demisie din funcţia de membru al Guvernului.
  • Revocarea din funcţia de membru al Guvernului are loc în caz de remaniere guvernamentală. Revocarea se efectuează, prin decret, de Preşedintele Republicii Moldova la propunerea Prim-ministrului. Preşedintele Republicii Moldova este în drept să respingă motivat o singură dată propunerea Prim-ministrului privind revocarea din funcţie a membrului Guvernului, în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data propunerii Prim- ministrului. Dacă Prim-ministru înaintează repetat propunerea de revocare a aceluiaşi membru al Guvernului, Preşedintele Republicii Moldova este obligat să revoce din funcţie membrul Guvernului în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data recepţionării propunerii repetate a Prim-ministrului. Din data remiterii în adresa Preşedintelui Republicii Moldova, de către Prim-ministru, a propunerii de revocare din funcţie a membrului Guvernului, acesta îndeplineşte doar atribuţii de administrare a treburilor publice .