Pin It
  • Guvernul se convoacă în şedinţe ordinare şi şedinţe extraordinare.
  • Şedinţele Guvernului sunt conduse de către Prim-ministru. La decizia Prim-ministrului, şedinţele Guvernului pot fi conduse de prim-viceprim-ministru, unul dintre viceprim-miniştri sau unul dintre miniştri, în această consecutivitate.
  • Şedinţele ordinare, de regulă, se convoacă săptămânal. Şedinţele extraordinare se convoacă ori de câte ori este necesar la decizia Prim-ministrului.
  • În perioada de vacanţă sau sărbători, perioada dintre şedinţele ordinare nu poate fi mai mare de 21 zile calendaristice.
  • Ordinea de zi a şedinţelor Guvernului se aprobă de Guvern la începutul fiecărei şedinţe.
  • Şedinţele Guvernului sunt deliberative, dacă la ele participă majoritatea membrilor Guvernului.
  • Guvernul asigură înregistrarea video şi audio şi stenografierea şedinţelor sale.
  • Şedinţele Guvernului se desfăşoară, de regulă, pe parcursul unei zile. La necesitate, Prim- ministrul poate decide continuarea şedinţei Guvernului în altă zi.