Pin It

(1) Guvernul poate prezenta Parlamentului cu titlu de iniţiativă legislativă proiecte de acte legislative în domeniile ce ţin de competenţa următoarelor autorităţi, la propunerea acestora: a) Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică; b) Agenţia Naţională pentru Soluţionarea Contestaţiilor c) Autoritatea Naţională de Integritate; d) Avocatul Poporului; e) Banca Naţională a Moldovei; f) Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal; g) Centrul Naţional Anticorupţie; h) Comisia Electorală Centrală; i) Comisia Naţională a Pieţei Financiare; j) Consiliul Concurenţei; k) Consiliul Superior al Magistraturii; l) Consiliul Superior al Procurorilor; m) Consiliului Coordonator al Audiovizualului; n) Curtea Constituţională; o) Curtea de Conturi; p) Curtea Supremă de Justiţie; q) Procuratura

Generală; r) Serviciul de Informaţii şi Securitate. (2) Alte aspecte de reglementare a relaţiilor Guvernului cu alte autorităţi publice centrale se stabilesc prin lege.