Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 470

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 481

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 492

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 496

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 500

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 503

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 506

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 524

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 470

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 481

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 492

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 496

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 500

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 503

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 506

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 524

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 470

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 481

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 492

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 496

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 500

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 503

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 506

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 524

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 470

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 481

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 492

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 496

Deprecated: preg_match(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 500

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 503

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 506

Deprecated: stripos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /home/topfilme/public_html/libraries/vendor/joomla/application/src/Web/WebClient.php on line 524
Pin It

Pentru realizarea politicii statului într-un anumit domeniu sau sferă de activitate, care nu intră în competenţa nemijlocită a ministerelor, precum şi pentru soluţionarea unor probleme în care competenţele mai multor ministere se intersectează sau se complementează, în subordinea Guvernului pot fi create şi alte autorităţi administrative centrale.

Alte autorităţi administrative centrale funcţionează conform principiului de conducere unică exercitată de către directorii generali ai acestora, care sînt numiţi şi eliberaţi din funcţie de către Guvern.

Activitatea altor autorităţi administrative centrale este coordonată şi controlată de către Guvern prin intermediul prim-viceprim-ministrului sau al unuia dintre viceprim-miniştri desemnat de către Guvern.

Guvernul aprobă metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor şi cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de către alte autorităţi administrative centrale, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Parlamentului, în conformitate cu Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.

Misiunea autorităţilor administrative centrale

Misiunea defineşte rolul fiecărei alte autorităţi administrative centrale în sistemul instituţional al administraţiei publice centrale de specialitate, precum şi viziunea strategică cu privire la realizarea politicii de stat în domeniile de activitate de care acestea sînt responsabile.

Misiunea reiese din direcţiile principale de activitate şi din domeniile de competenţă ale Guvernului, stabilite în Legea cu privire la Guvern, care sînt încredinţate unui minister sau altei autorităţi administrative centrale, şi din prevederile actelor legislative speciale ce reglementează relaţiile în domeniile de activitate încredinţate acestora.

Misiunea autorităţii administrative centrale se stabileşte expres în regulamentele privind organizarea şi funcţionarea autorităţii administrative centrale.

Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale se ocupă pe plan local de realizarea acelor interese ale societăţii care nu ţin de domeniile proprii de activitate ale autorităţilor administraţiei publice locale, stabilite în Legea nr. 435-XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă.

Statutul juridic, precum şi rolul şi locul autorităţilor administrative centrale în sistemul instituţional al administraţiei publice centrale de specialitate sunt dictate de direcţiile principale de activitate, domeniile de competenţă ale Guvernului, precum şi de Programul de activitate şi documentele de politici publice, care ghidează activitatea puterii executive.

La moment în sistemul instituţional al administraţiei publice centrale de specialitate activează 12 autorităţi administrative de specialitate în subordinea Guvernului, activitatea cărora, în condiţia legii este coordonată de prim-vice-prim-ministrul şi vice-prim-miniştrii. In realitate, luând în consideraţie organizarea actuală a activităţii Guvernului, unde există numai 2 vice-prim-miniştri, dintre care unul cu responsabilităţi clar stabilite pe domeniul de reintegrare, coordonarea activităţii acestor autorităţi revine Cabinetului Prim-ministrului şi Corpului de control.

Funcţiile de bază ale autorităţii administrative centrale

Funcţiile de bază ale autorităţii administrative centrale reprezintă activităţile administrative care se desfăşoară cu regularitate, menite să asigure realizarea integrală a misiunii acestora, avînd obligatoriu un rezultat al cărui beneficiar este un subiect extern pentru autoritatea în cauză (persoane fizice şi juridice, alte autorităţi publice).

În scopul realizării misiunii sale autoritatea administrativă centrală poate îndeplini, în domeniile de activitate de care sînt responsabile, următoarele funcţii de bază:

 1. realizarea politicii de stat în domeniile încredinţate - elaborarea, asigurarea implementării, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice şi raportarea asupra realizării lor, precum şi conlucrarea cu alte autorităţi publice în chestiunile ce ţin de domeniile de care sînt responsabile;
 2. reglementarea normativ-juridică - elaborarea şi prezentarea către directorul general spre emitere a actelor departamentale prin care se stabilesc reguli obligatorii de aplicare repetată a lor la un număr nedeterminat de situaţii identice pentru toate persoanele juridice şi fizice;
 3. supravegherea şi controlul de stat - totalitatea acţiunilor întreprinse prin analiza continuă sau periodică a unor informaţii ce ţin de persoanele fizice şi juridice, fără a interveni în activitatea acestora, şi, respectiv, verificarea respectării de către acestea a prevederilor legislaţiei, realizate în limitele şi în conformitate cu legea;
 4. prestarea serviciilor publice - raportul juridic care se manifestă prin interacţiunea autorităţii administrative centrale prestatoare de servicii publice cu beneficiarul acestor servicii şi care se exercită prin executarea unor anumite acţiuni succesive şi/sau prin adoptarea unor anumite acte administrative cu caracter individual;
 5. gestionarea sferei de competenţă - instrumentul de bază de coordonare şi monitorizare a activităţii structurilor organizaţionale din sfera de competenţă a autorităţii administrative centrale de implementare a politicii statului în anumite domenii sau sfere de activitate de care acestea sînt responsabile;

Funcţiile de bază ale fiecărei autorităţi administrative centrale se stabilesc în regulamentele privind organizarea şi funcţionarea acestora.

Modalitatea de constituire, reorganizare şi dizolvarea altor autorităţi administrative centrale

Alte autorităţi administrative centrale din subordinea Guvernului se constituie, se reorganizează şi se dizolvă de către Guvern, la propunerea Prim-ministrului, în conformitate cu Legea cu privire la Guvern şi Legea nr.98 privind administraţia publică centrală de specialitate

În cazul constituirii, reorganizării şi dizolvării altor autorităţi administrative centrale, se aplică în mod corespunzător prevederile Legea nr.98 privind administraţia publică centrală de specialitate.

Coordonarea şi controlul activităţii altei autorităţi administrative centrale de către prim-viceprim-ministru şi de viceprim-miniştri

Activitatea altei autorităţi administrative centrale este coordonată şi controlată de către prim-viceprim-ministru sau de viceprim-ministru desemnat de Guvern prin:

 1. coordonarea proiectelor de acte legislative şi normative, inclusiv a documentelor de politici, al căror autor este altă autoritate administrativă centrală, anterior prezentării acestora Guvernului spre examinare;
 2. exercitarea controlului asupra activităţii altei autorităţi administrative centrale şi asupra realizării politicii statului în domeniul sau sfera de activitate încredinţate acesteia.

În scop de coordonare a activităţii altei autorităţi administrative centrale, prim- viceprim-ministrul sau viceprim-ministrul desemnat emite decizii în care stabileşte:

 1. direcţiile principale şi scopurile strategice ale activităţii altei autorităţi administrative centrale, care reies din sarcinile stabilite în programul de activitate a Guvernului, precum şi din alte sarcini puse în faţa Guvernului, şi acţiunile de control asupra realizării de către aceasta a politicii statului în domeniul sau sfera de activitate de care este responsabilă;
 2. lista chestiunilor care urmează a fi reflectate în rapoartele altei autorităţi administrative centrale prezentate Guvernului, forma şi periodicitatea prezentării acestora.

În exercitarea controlului activităţii altei autorităţi administrative centrale, prim- viceprim-ministrul sau viceprim-ministrul desemnat

 1. adoptă decizii cu privire la efectuarea controlului activităţii altei autorităţi administrative centrale;
 2. dă indicaţii directorului general al altei autorităţi administrative centrale privind eficientizarea activităţii autorităţii şi pentru asigurarea îndeplinirii hotărîrilor, ordonanţelor şi dispoziţiilor Guvernului şi soluţionării altor probleme ale activităţii acesteia.

Cadrul juridic de activitate a ministerului şi a altei autorităţi administrative centrale

În activitatea sa, fiecare minister sau altă autoritate administrativă centrală se conduce de Constituţia Republicii Moldova, de Legea cu privire la Guvern şi de alte acte legislative, de decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de regulamentul său de organizare şi funcţionare aprobat de Guvern.

Structura-tip a regulamentului privind organizarea şi funcţionarea ministerului, a altei autorităţi administrative centrale, precum şi a autorităţilor administrative din subordinea acestora, se aprobă de Guvern.

Statutul juridic al autorităţilor administrative centrale

Autorităţile administrative centrale sânt persoane juridice de drept public, cu sediul în municipiul Chişinău, şi dispun de denumire, de ştampilă cu Stema de Stat a Republicii Moldova, de conturi trezoreriale şi bancare, precum şi de alte atribute specifice autorităţilor publice, stabilite în legislaţie.

Autorităţile administrative centrale obţin personalitate juridică din momentul intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului prin care se aprobă regulamentele privind organizarea şi funcţionarea acestora sau din momentul indicat în actele normative în cauză.

Autorităţile administrative centrale pierd personalitatea juridică din momentul intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului cu privire la abrogarea hotărârilor Guvernului prin care au fost aprobate regulamentele privind organizarea şi funcţionarea acestora sau din momentul indicat în actele normative în cauză.

Sistemul administrativ al autorităţilor administrative centrale

Sistemul administrativ al autorităţii administrative centrale reflectă misiunea acestora şi se determină în raport cu importanţa, volumul, complexitatea şi specificul funcţiilor pe care le realizează ministerul sau altă autoritate administrativă centrală.

În sistemul administrativ al autorităţii administrative centrale se integrează totalitatea subdiviziunilor structurale ale acestora, incluzând aparatul central al ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale şi structurile organizaţionale din sfera lor de competenţă

În funcţie de caracterul atribuţiilor, unele ministere şi alte autorităţi administrative centrale pot avea structuri subordonate în străinătate, înfiinţate în modul stabilit de legislaţie.

Modificările ulterioare în sistemul administrativ al unui minister şi al altei autorităţi administrative centrale pot fi efectuate, în modul stabilit, la propunerea acestora, în limita alocaţiilor bugetare sau cu modificarea corespunzătoare a bugetului de stat, cu identificarea surselor de acoperire a mijloacelor financiare necesare pentru modificările propuse, cu încadrarea în limita cheltuielilor de personal aprobate în bugetul de stat pe anul corespunzător. Aparatul central

Aparatul central reprezintă totalitatea subdiviziunilor interne ale ministerului sau ale altei autorităţi administrative centrale. Aparatul central este format pentru exercitarea atribuţiilor ministerului sau ale altei autorităţi administrative centrale ce ţin de asigurarea organizaţională a activităţii ministrului sau a directorului general, de elaborarea proiectelor de acte legislative şi normative, inclusiv a proiectelor de documente de politici publice, de conlucrare cu alte autorităţi publice şi de reglementare normativ-juridică, precum şi de gestionare a sferei de competenţă a acestora. În structura aparatului central al ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale se pot crea servicii, secţii, direcţii şi direcţii generale, fără personalitate juridică.

Guvernul poate stabili obligativitatea instituirii în cadrul aparatului central al unui minister sau al altei autorităţi administrative centrale a unor subdiviziuni interne autonome (subdiviziunea analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice, subdiviziunea integrare europeană, subdiviziunea juridică, subdiviziunea resurse umane, subdiviziunea audit intern, subdiviziunea informare şi comunicare cu mass-media, subdiviziunea financiară, alte subdiviziuni interne). Ministrul poate delega competenţa de coordonare a activităţii acestor subdiviziuni interne autonome secretarului de stat. Regulamentele-cadru ale subdiviziunilor interne autonome respective se aprobă de Guvern. În cadrul acestor subdiviziuni interne autonome activează funcţionari publici ale căror raporturi de serviciu sînt reglementate de Legea nr. 158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului Public.

Normele privind instituirea subdiviziunilor interne ale aparatului central al ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale se stabilesc de Guvern.

Subdiviziunile interne ale aparatului central al ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale activează în baza regulamentelor aprobate de către conducătorul ministerului respectiv sau al altei autorităţi administrative centrale respective.

Serviciile publice desconcentrate ale/din subordinea ministerului şi a altei autorităţi administrative centrale

 • Pentru asigurarea îndeplinirii funcţiilor sale şi pentru a oferi populaţiei serviciile publice de care sînt responsabile, ministerul sau altă autoritate administrativă centrală poate avea servicii publice desconcentrate pe care le administrează în mod direct, precum şi servicii publice desconcentrate în subordine care se constituie în calitate de structuri organizaţionale separate.
 • Constituirea, reorganizarea sau dizolvarea serviciilor publice desconcentrate, stabilirea structurii şi efectivului-limită ale acestora ţin de competenţa Guvernului şi se efectuează la propunerea ministrului sau a directorului general, dacă actele legislative speciale nu prevăd altfel.
 • Serviciile publice desconcentrate se amplasează pe teritoriul unităţilor administrativ- teritoriale şi pot fi grupate zonal.
 • Serviciilor publice desconcentrate administrate în mod direct de ministere şi de alte autorităţi administrative centrale nu li se atribuie statut de persoană juridică.
 • Serviciile publice desconcentrate din subordinea ministerelor şi a altor autorităţi administrative centrale dispun de personalitate juridică. În cazurile stabilite expres de actele legislative speciale, au statut de persoană juridică independentă organul central şi subdiviziunile teritoriale ale serviciilor publice desconcentrate.

(51) În cazul în care subdiviziunile teritoriale ale serviciului public desconcentrat dispun de personalitate juridică, conducătorul serviciului public desconcentrat poate delega unele competenţe, inclusiv de administrare a funcţiei publice şi a funcţionarilor publici, conducătorilor subdiviziunilor teritoriale respective. Atribuţiile conducătorului subdiviziunii teritoriale cu personalitate juridică se vor stabili în regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii administrative din subordinea ministerului sau a altei autorităţi administrative centrale, aprobat de către Guvern.

 • Regulamentele privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice desconcentrate, administrate în mod direct de ministere sau alte autorităţi administrative centrale, se aprobă de către ministru sau de către directorul general, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Guvernului, în temeiul actelor legislative speciale.
 • Regulamentele privind organizarea şi funcţionarea subdiviziunilor teritoriale ale serviciilor publice desconcentrate din subordinea ministerelor sau a altor autorităţi administrative centrale, precum şi structura acestora se aprobă de către conducătorul serviciului public desconcentrat în cauză în baza unui regulament-tip aprobat de către ministru sau de către directorul general.
 • Conducătorii serviciilor publice desconcentrate se numesc în funcţia publică şi se eliberează sau se destituie din funcţia publică, în condiţiile legii, de către ministru sau de către directorul general. În cazurile stabilite expres de lege, numirea în funcţia publică şi eliberarea sau destituirea din funcţia publică a conducătorilor serviciilor publice desconcentrate ţin de competenţa Guvernului, la propunerea ministrului sau a directorului general.

Instituţiile publice în care ministerul sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator

(1) Pentru realizarea unor funcţii de administrare, sociale, culturale, de învăţămînt şi a altor funcţii de interes public, de care este responsabil ministerul sau altă autoritate administrativă centrală, cu excepţia celor de reglementare normativ-juridică, supraveghere şi control de stat, precum şi a altor funcţii care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, în sfera de competenţă a acestora pot fi constituite instituţii publice.

 • Instituţiile publice din sfera de competenţă a ministerului sau a altei autorităţi administrative centrale se constituie, se reorganizează şi se dizolvă de Guvern, la propunerea ministrului sau a conducătorului autorităţii administrative centrale, dacă normele speciale nu prevăd altfel.
 • Ministerul sau altă autoritate administrativă centrală care are în sfera sa de competenţă o instituţie publică exercită, în numele statului, funcţia de fondator al acesteia.
 • Guvernul aprobă metodologia de calculare a tarifelor, nomenclatorul serviciilor şi cuantumul tarifelor pentru serviciile prestate persoanelor fizice şi juridice de către instituţiile publice, cu excepţia cazurilor în care aceasta ţine de competenţa Parlamentului, în conformitate cu Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător.
 • Conducătorii instituţiilor publice din sfera de competenţă a ministerului sau a altei autorităţi administrative centrale se angajează şi se eliberează din funcţie, în condiţiile legislaţiei muncii, de către ministru sau de către directorul general, dacă actele legislative care reglementează activitatea instituţiilor respective nu prevăd altfel.

Colegiile ministerului şi ale altei autorităţi administrative centrale

 • Pentru dezbaterea problemelor referitoare la activitatea şi politicile promovate de minister sau de altă autoritate administrativă centrală, pentru realizarea informării asupra activităţilor desfăşurate şi asupra proiectelor viitoare ale acestora, în cadrul ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale pot funcţiona, ca organe consultative, colegii.
 • Crearea colegiului ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale, componenţa numerică şi nominală a acestuia se aprobă de către ministru sau de către directorul general, dacă normele speciale nu prevăd altfel.
 • Colegiul ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale are următoarea componenţă: ministrul (preşedintele colegiului), secretarul/secretarii de stat şi secretarul general al ministerului sau directorul general (preşedintele colegiului) şi directorii generali adjuncţi, conducătorii subdiviziunilor interne autonome ale aparatului central al ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale, precum şi conducătorii structurilor organizaţionale din sfera de competenţă ale acestora.
 • În componenţa colegiului ministerului sau a altei autorităţi administrative centrale pot fi incluşi şi reprezentanţi ai altor autorităţi publice centrale, conducători ai direcţiilor de specialitate ale Comitetului executiv al U.T.A. Găgăuzia, la propunerea Guvernatorului U.T.A. Găgăuzia, precum şi reprezentanţi ai mediului academic şi ai societăţii civile.
 • În activitatea sa, colegiul ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale se conduce de regulamentul aprobat de ministru sau de directorul general.
 • Colegiul ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale se întruneşte ori de cîte ori este necesar, fiind convocat de ministru sau de directorul general.
 • Soluţiile identificate şi recomandările formulate în urma discuţiilor din cadrul colegiului ministerului sau al altei autorităţi administrative centrale se aprobă cu simpla majoritate a voturilor membrilor colegiului prezenţi la şedinţă şi se prezintă ministrului sau directorului general pentru adoptarea deciziei respective.

Actele administrative ale ministerului şi ale altei autorităţi administrative centrale

(1) În scop de realizare a misiunii lor şi de îndeplinire a funcţiilor ce le revin, ministerul şi altă autoritate administrativă centrală emit, în condiţiile legii, acte administrative cu caracter normativ şi individual în conformitate cu procedurile administrative relevante.

 • Actele administrative cu caracter normativ ale ministerului sau ale altei autorităţi administrative centrale se emit în scop de executare a actelor legislative, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului.
 • Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale asigură publicarea actelor administrative proprii cu caracter normativ conform legislaţiei.
 • Guvernul are dreptul să solicite autorităţii emitente revocarea sau să suspende ori să abroge, în condiţiile legii, actele administrative ale ministerului şi ale altei autorităţi administrative centrale care nu corespund actelor legislative, decretelor Preşedintelui Republicii Moldova, hotărîrilor şi ordonanţelor Guvernului sau pe motiv de inoportunitate.
 • Actele administrative ale ministerului şi ale altei autorităţi administrative centrale pot fi contestate de către persoanele fizice şi juridice în Guvern sau în instanţa de contencios administrativ competentă în modul stabilit de Legea contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10 februarie 2000.