Pin It

Funcţiile serviciilor de asistentă socială

Serviciile de asistenţă socială se adresează tuturor persoanelor / familiilor şi chiar comunităţilor care se află într-o situaţie de nevoie, de dificultate. Situaţia de nevoie se caracterizează prin faptul că persoana / familia / comunitatea respectivă nu deţine mijloacele (resurse, capacităţi, informaţii) pentru soluţionarea problemelor cu care se confruntă. Într-o asemenea situaţie, colectivitatea trebuie să acorde un suport special. Suportul interpersonal şi comunitar spontan trebuie completat cu un suport sistematic şi profesional care, în termeni generali, este definit ca asistenţă socială.

Sistemul serviciilor de asistenţă socială are de îndeplinit următoarele funcţii:

  • Dezvoltarea capacităţilor proprii. Sprijină dezvoltarea capacităţilor indivizilor / familiilor / comunităţilor de soluţionare prin efort propriu (inclusiv prin mobilizarea resurselor disponibile) a problemelor dificile de natură personală, familială sau social-instituţională cu care se confruntă. Autosuficienţa, capacitatea de a soluţiona prin propriile eforturi şi resurse problemele vieţii, este obiectivul ultim al asistenţei sociale.
  • Suport profesional. Suport bazat pe cunoştinţe şi tehnici profesionale pentru soluţionarea problemelor personale / familiale / comunitare care depăşesc capacitatea naturală a persoanelor / familiilor / comunităţilor.
  • Facilitarea absorbţiei suportului social. Facilitarea absorbţiei / beneficierii de către cei în nevoie de servicii şi resurse care sunt puse la dispoziţie de sistemul public sau de cel privat / comunitar: învăţământul, asistenţa medicală, planning-ul familial, ajutor social etc. Multe persoane / familii în dificultate nu cunosc sau au dificultăţi în a beneficia de formele de suport financiar / instituţional disponibile la care au dreptul.
  • Focalizarea şi eficientizarea suportului social. Asistenţa socială reprezintă un instrument extrem de puternic pentru utilizarea focalizată şi înalt selectivă a diferitelor forme de suport social (in mod special a celui financiar) pentru persoanele / familiile în situaţie de dificultate, precum şi asigurarea utilizării efective a resurselor alocate pentru nevoia avută în vedere.
  • Apărarea intereselor şi drepturilor persoanelor aflate în nevoie / dificultate. Asistenţa socială asigură in mod sistematic suportul pentru drepturile persoanelor aflate in dificultate (copil, vârstnic, handicapat, sărac), în cazul în care acestea sunt

ameninţate, iar victima nu este capabilă să acţioneze ea însăşi eficace pentru

asigurarea respectării acestor drepturi. Serviciile de asistenţă socială reprezintă un fel de catalizator al relaţiei dintre persoană / familie / comunitatea locală / instituţiile publice. Ele sunt esenţiale în constituirea unei societăţi organic suportive şi prietenoase faţă de fiecare membru al ei.