Pin It

Guvernarea bazată pe noile tehnologii sau mai bine spus guvernarea electronică reprezintă ansamblul de sisteme şi resurse specifice managementului public, care prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, vizează optimizarea actului administrativ. Guvernarea electronică are ca finalitate optimizarea organizaţiei informaţiei între diferitele niveluri administrative ale instituţiilor guvernamentale, precum şi creşterea calităţii şi accesibilităţii serviciilor guvernamentale, ai căror beneficiari sunt cetăţenii, mediul de afaceri şi angajaţii serviciilor publice, funcţionarii publici.

Guvernarea electronică va conduce la îmbunătăţirea relaţiilor dintre guvern şi cetăţean prin eliminarea barierelor de comunicare, îmbunătăţirea serviciilor instituţiilor guvernamentale, oferirea de noi servicii integrate, o mai bună colaborare şi comunicare între instituţiile guvernamentale, reducerea birocraţiei printr-un acces uşor la servicii.  Totodată, cetăţenii vor fi mai bine informaţi, în timp util şi pe înţelesul fiecăruia, prin actualizarea în permanenţă a paginilor web de larg interes sau prin folosirea serviciilor de comunicare în grup(forum, e-mail, chat, etc)

Relaţiile dintre guvern şi companii reprezintă cele mai disputate şi mai analizate relaţii din sfera guvernării electronice. Principala cauză este determinată de faptul că, pe de o parte, firmele private reprezintă motorul creşterii economice a unei ţări, iar pe de altă parte, achiziţiile guvernamentale şi licitaţiile se „mută”, din ce în ce mai mult pe Internet, ceea ce înseamnă mai multă transparenţă şi costuri mai scăzute. Există două mari tipuri de aplicaţii în relaţia guvern-mediul de afaceri:

 • sistemele de achiziţii publice prin Internet;
 • servicii oferite de către stat sectorului privat.

De pe urma guvernării electronice vor beneficia şi funcţionarii publicii prin accesul la informaţie, manipularea on-line a informaţiilor, simplificarea şi creşterea eficienţei proceselor interne, creşterea abilităţilor informatice ale angajaţilor şi utilizarea mai eficientă a informaţiilor comune.

Performanţele guvernării electronice depind de performanţele sistemului de relaţii on-line între instituţiile guvernului.Prin eliminarea paralelismelor şi optimizarea circuitelor informaţionale vor fi redefinite atribuţiile instituţiilor la nivel de compartiment (serviciu, birou) şi la nivel de angajat. Aceasta va duce la creşterea eficienţei interne şi la reducerea cheltuielilor. Avantajele oferite de guvernarea electronică între instituţiile guvernului sunt privite din următoarele perspective: reducerea cheltuielilor administrative, guvernarea unitară prin asigurarea unei căi de acces unic pentru serviciile guvernamentale, interacţiunea cetăţeanului cu o singură identitate guvernamentală, comunicare electronică sigură în ambele sensuri.

Guveranarea electronică are ca rezultat îmbunătăţirea calităţii informaţiei, reducerea timpului de diseminare a acesteia, şi mai ales reducerea formularelor administrative, oferind cetăţeanului şi companiilor servicii electronice on-line: declaraţie CAS, decont privind taxa pe valoare adăugată, depunere bilanţ contabil, cerere privind scutirea de impozit pe clădire/auto, cerere pentru restituirea sumei achitate în plus la impozite, etc.

Servicii publice ale guvernării electronice –sunt două categorii de servicii publice, şi anume servicii publice pentru cetăţeni şi pentru entităţi juridice.

Servicii publice pentru cetăţeni:

 • plata taxelor şi impozitelor
 • căutarea de locuri de muncă
 • ajutor prin servicii sociale: ajutor de şomaj, ajutor social, rambursări sau plăţi cu scop medical, burse de studii
 • acte personale (acte de identitate, paşapoarte, permise de conducere)
 • înmatriculări de autoturisme (noi, vechi, importate)
 • autorizaţii de construire
 • solicitări şi reclamaţii către poliţie
 • acces la biblioteci publice (cataloage on-line)
 • solicitarea şi obţinerea de certificate (naştere, căsătorie)
 • înscrierea la universităţi

Servicii publice pentru entităţi juridice:

 • plata contribuţiilor la sigurările sociale
 • declaraţii şi plata de impozite, TVA
 • înregistrările de noi firme
 • declaraţii vamale
 • achiziţii publice

În cadrul guvernării electronice există două mari sisteme electronice puse la dispoziţia persoanelor fizice şi juridice: sistemul electronic de plată a taxelor şi impozitelor locale (e-tax) şi sistemul electronic de achiziţii publice.