Pin It

Infrastructura tehnologicã necesarã pentru realizarea Planului de Actiune contine o retea nationalã TI, o retea extranet guvernamentalã completã care sã interconecteze toate sistemele informationale ale administratiei centrale si locale cu o alta de tip Internet si care sã poatã furniza protocoale echivalente tip Internet pentru toate domeniile administrative.

 Stadiul actual al retelelor Initiativele referitoare la retea aflate în prezent în uz reprezintã o imagine complexã, care face necesar ca rolul de coordonare si directionare sã fie jucat de un organism competent:

  • • Singura retea actualã guvernamentala acordã servicii de “transport”, asigurand retelele intra-guvernamentale si serviciile de “interoperabilitate”, care pot sustine relatia standard dintre administratii. Calitatea de membru în Reteaua Unica a Administratiei Publice este obligatorie doar pentru organismele administratiei centrale.

Extinderea preconizatã trebuie sã permitã o completã utilizare ca o retea clasa IP, pentru a abilita administratiile locale sã aibã acces la serviciile unitatilor administratiei centrale.

  • • In prezent se creazã sau au fost deja create numeroase retele teritoriale utile, promovate în general de cãtre administratiile judetene sau de cãtre alte autoritãti locale: municipii, orase, comune etc.
  • • Multe unitati ale administratiei centrale se strãduiesc sã creeze în mod independent retele de sector pentru interconectarea serviciilor lor descentralizate (Ministerele Sãnatãtii, Educatiei, Muncii si Finantelor, pentru a enumera doar câteva); practic, la nivel local, acest lucru creazã o situatie complexã de necoordonare.

Lipsa liniilor directoare si a unui organ de coordonare a interconectãrii complete a tuturor retelelor administratiilor amenintã cu aparitia unor situatii de conflict între managerii diferitelor retele (de ex. între managerii retelei administratiei publice si cei ai retelelor judetene).

1. Reţeaua naţională       

Stadiul actual al tehnologiei si pietii face ca interconectarea rapidã a tuturor organismelor administratiei publice centrale si locale, prin retea extranet organizatã dupã un model de interoperabilitate care sa asigure asezarea tuturor beneficiarilor pe un acelasi palier de egalitate, sã fie un obiectiv realist.

 Reteaua nationalã poate fi creatã prin douã actiuni coordonate:

  • • În primul rând, sã se realizeze interoperabilitatea între retelele judetene si reteaua unicã a administratiei centrale;
  • • În al doilea rând, sã se creeze o retea extranet virtualã, care sã acopere întreg teritoriul tãrii, pentru acele judete care nu sunt încã deservite de alte initiative locale.

Realizarea interoperabilitãtii în retelele teritoriale existente este o preconditie pentru descentralizarea multor functii administrative, la care autoritãtile administratiei centrale si locale trebuie sã participe efectiv, partial cu stimulente financiare, pentru judetele ale cãror obiective nu corespund întocmai cu obiectivele lor institutionale.

             Astfel va fi posibilã utilizarea unei singure infrastructuri pentru a construi retele de sector pe care organismele administratiei centrale le realizeaza in prezent prin forte proprii - obtinandu-se astfel economii considerabile. Piata serviciilor IP oferã acum solutii, care acum câtiva ani erau inaccesibile, pentru crearea unor retele fãrã a investi în infrastructura fizicã. Furnizorii de servicii Internet (ISP) si operatorii de telecomunicatii oferã acum servicii de acces la Internet, servicii de creare a unor retele virtuale private (VPN) s.a.m.d.; practic, ei au un catalog complet de servicii necesare pentru realizarea de retele intranet sau extranet ale oricãrei organizatii. Aceste servicii constituie cu sigurantã modalitatea necesara pentru interconectarea pe picior de egalitate a tuturor administratiilor publice.           

2. Reţeaua extranet a administraţiilor locale

Reteaua extranet care se intentioneaza sã fie creata va fi un multifurnizor virtual de tip IP dedicat administratiei publice locale, realizata printr-un contract de interconectare între furnizori. Reteaua va fi creatã prin trecerea în revistã a furnizorilor ce garanteazã servicii de un nivel standard IP minim si interoperabilitate totalã între autoritãtile administratiei centrale, folosind serviciile de tip IP ale oricãruia dintre furnizorii de pe listã.

Contractul de interconectare si interoperabilitate dintre furnizori este identic din punct de vedere tehnic si managerial cu acela pe baza cãruia functioneazã Internetul. Pentru toate aceste scopuri si intentii, reteaua este echivalentã cu o retea Internet privatã pentru administratia publicã. Pentru a pãtrunde pe listã, furnizorii vor trebui sã îndeplineascã cerinte de naturã economicã, de acoperire teritorialã si de nivel standard minim impus al serviciilor garantate. Autoritãtile administratiei locale îsi vor alege furnizorul de servicii de pe listã, folosind propriile criterii la compararea ofertelor de pe piatã, dar asigurand garantia nivelului serviciilor si a interoperabilitatii cu toate celelalte administratii.

Integrarea retelei extranet cu retelele existente se va face respectând acelasi model. Managerii retelelor judetene, de exemplu, vor fi considerati fie ca facand parte din listã, integrati deci automat în reteaua extranet, fie drept clienti ai unora dintre furnizorii de pe listã. Reteaua unicã a administratiei publice va fi astfel consideratã în mod special, conform acestui model, ca furnizorul de servicii de acces la organismele administratiei centrale.

În acest context, fiecare administratie localã poate selecta o retea la care sã se conecteze, dintre cele incluse în sistemul national de interconectare, fãrã sã prejudicieze capacitatea sa de a oferi serviciile specificate la nivel national tuturor celorlalte organisme ale administratiei centrale.